Arbeidere forteller om timelønn på 30 kroner og sammenhengende arbeidsuker opptil 70 timer uten fri på enkelte norske verft. Det er helt uakseptabelt. Slike forhold skal vi ikke ha i norsk arbeidsliv.

Vi vet at utenlandske arbeidere som ikke kjenner sine rettigheter, har større risiko for å bli utnyttet på jobb. Nå har vi dessverre sett det igjen.

Jeg mener det er et særlig ansvar for norske arbeidsgivere og oppdragsgivere å sørge for at deres underleverandører faktisk behandler sine arbeidstakere anstendig. De skal ha lønn og arbeidsvilkår etter regler og den standard som gjelder for norsk arbeidsliv. Det skulle bare mangle, og det forventer vi av både private og offentlige virksomheter.

NRKs saker om arbeidsforholdene ved Vard Søviknes gjør inntrykk. Jeg merker meg at nesten halvparten av arbeiderne som er intervjuet forteller om underbetaling. Til NRK opplyser Vard-gruppen, Norges største skipsverftskonsert, at de de ble fullstendig tatt på senga av funnene om lusne arbeidsforhold.

Virksomhetene kan bli forsøkt lurt med fiktiv dokumentasjon, men det er fortsatt deres ansvar å foreta nødvendige kontroller og følge opp sin lovpålagte plikt til å påse at arbeidstakere hos deres underleverandører får lønns- og arbeidsvilkår som de har krav på. Nå er det viktig at dette følges opp av oppdragsgiverne. Verftene i denne saken må sørge for at tilsvarende ikke skjer igjen.

Som arbeidsminister er jeg glad for å se at lovbruddene ser dagens lys. De er avdekket gjennom myndighetenes samarbeid mot arbeidslivskriminalitet, der Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet bruker sine felles ressurser til å gi innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet større slagkraft.

Regjeringen følger også opp. Allerede i høst ga vi Arbeidstilsynet føringer om å være aktive, synlige og til stede i virksomhetene og bruke gebyrer og bøter mer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det skal svi på lommeboken å være useriøs i arbeidslivet. Denne regjeringens marsjordre til tilsynene er at de skal slå hardt ned på ulovlige forhold i arbeidslivet. Derfor har vi også bevilget mer penger til å gjennomføre tilsyn.

Over sommeren styrker vi arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet med en ny handlingsplan.

Lovbruddene viser også behovet for regjeringens «storrengjøring», der vi vil rydde opp i arbeidslivet og øke bruken av faste hele stillinger direkte i de virksomhetene som skal gjøre jobben og styrke det organiserte arbeidslivet.

Det er trygge arbeidstakere og god dialog mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse i virksomhetene som utgjør kjernen i den norske modellen i arbeidslivet. Det er slik vi vil at de utenlandske arbeidstakere som kommer hit for å gjøre en jobb skal møte Norge. Men dette kommer ikke av seg selv. Det krever politiske tiltak for å snu en uønsket utvikling med omfattende bruk av innleie og underleverandører i mange ledd.

Regjeringen vil at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som utfører arbeid her i landet. La det ikke være noe tvil, det er det seriøse, ordna arbeidslivet som skal kjennetegne Norge.