Vestnes og Ålesund kommune skal behandle en sak angående bompengefinansiering E-39 Ålesund-Molde trinn 1 Vik- Molde. Da er det på sin plass atter en gang å komme tilbake til E-136 Eksportvegen.

I svært mange år har den havnet «bakerst i køa» av store samferdselsprosjekt i fylket.

Nå igjen, har Statens vegvesen tenkt å sende pengene til Molde, en gang for alle ser det ut til.

Går årtier

Dersom Møreaksen blir bygd, vil det gå årtier på årtier før andre prosjekt her i fylket vil kunne komme i posisjon til finansiering.

Den viktigste vegen for Møre og Romsdal for både innbyggere og i særdeleshet for næringslivet, er E-136 Ålesund- Bjorli, og spesielt er Ålesund- Digerneset, og Digerneset- Sjøholt viktig.

Møreaksen har kun 2300 biler i døgnet, og er det siste en burde tenke på av samferdselsprosjekt i regionen

Med tanke på trafikkmengde pr døgn er E-39 Blindheim - Breivika inklusiv Veibustkrysset, med sine mellom 25-30000 biler i døgnet, den mest trafikkerte vei i fylket.

Møreaksen har kun 2300 biler i døgnet, og er det siste en burde tenke på av samferdselsprosjekt i regionen.

Må bygges først

E-39 Blindheim -Breivika er i særdeleshet hardest belasta med trafikk, E-136 Moa-Digerneset er det frem imot 15000 biler i døgnet. E-136 Digerneset - Sjøholt ca. 7000 biler i døgnet

Dette er vegsamband som må bygges lenge før en vanvittig fjordkryssing over Romsdalsfjorden til mange titalls milliard kroner, for KUN 2300 biler i døgnet»

  • Hvilket næringsliv i Ålesund skal sende varene sine til Molde?

  • Hvilket næringsliv i Molde skal sende varene sine til Ålesund?

  • Ålesund sitt næringsliv sender varene ut av fylket, både gjennom E-136 Romsdalen, men også via Strynefjellet og sørover mot Bergen.

  • Molde og Nordmøre sitt næringsliv sender varene sine ut av fylket via FV 64 Åfarnes-Sølsnes, videre til Åndalsnes og E-136.

At Vestnes kommune kan finne på å godkjenne et finansieringsopplegg der Vestnes sine innbyggere og næringsliv skal måtte betale i dyre dommer for at noen skal komme seg fergefritt til Molde, er totalt uforståelig.

Hva med de mange hundre fra Vestnes som i dag pendler med gratis ferge til jobb i Molde? Hvem av disse har tenkt å betale mange hundre kroner per dag via Møreaksen?

Dyrere

Det tenderer også til «svindel» at Statens vegvesen legger frem et bompengeprosjekt som Møreaksen, uten å ta inn over seg at kostnadene innen bygg, anlegg, stål og byggevarer, der prisene innen dette området går rett til himmels.

Møreaksen vil kunne bli dobbel så dyr som anslaga per i dag er åpenbart, og det samme vil bli gjort gjeldende for alle andre vegprosjekt i landet.

Møreaksen må stoppes, og Møre og Romsdal må snart begynne å følge sine egne prioriteringer. Hele E-136 fra Ålesund til Bjorli har vært prioritet nr. 1 i mer enn 30 år, samt vært prioritert i absolutt alle Nasjonale transportplan-høringer fra Møre og Romsdal i samme tidsrom.