Dette på tross av at halvparten av befolkningen anser seg selv som miljøbevisste og bærekraftige forbrukere, basert på en befolkningsundersøkelse vi i Lenovo har gjennomført. Gjennom undersøkelsen erfarer vi likevel at flertallet ikke er villig til å grave i egen lomme for de grønne løsningene, men legger heller ansvaret over på arbeidsgiveren.

Dette mener jeg er en gylden mulighet for arbeidsgivere til å ta mer ansvar og i større grad bidra, for eksempel ved å investere i klimavennlige IT-løsninger, samt å gi sine ansatte grønne valgmuligheter når de skal velge jobbutstyr.

Ambisiøse bærekraftsstrategier, men manglende tilrettelegging

Fra den samme undersøkelsen har vi også innsikt i at ansatte i Norge ønsker at arbeidsgiver skal tilrettelegge for miljøvennlige valg i mye større grad enn de gjør i dag.

Og selv om de fleste store selskaper har en ambisiøs bærekraftsstrategi, kommer nok mange til kort i møte med ansattes forventninger til grønne IT-produkter. Nesten halvparten av respondentene i undersøkelsen opplever nemlig ikke at arbeidsgiver tilrettelegger for å ta miljøvennlige valg når det gjelder valg av elektroniske enheter.

Jeg både tror og erfarer at arbeidstakere generelt stiller langt mer krav til arbeidsplassen i dag enn bare for noen år siden. Når etterspørsel etter grønn teknologi på arbeidsplassen er såpass stor, synes jeg det er synd at ledere unnlater å gi sine ansatte denne valgmuligheten.

Kort oppsummert: hvis arbeidsgiveren dekker utgiften, ønsker de fleste seg grønne IT-løsninger. Med andre ord spiller produsenter, arbeidsgivere og store selskaper en viktig rolle for å lede an og ta eierskap til den grønne omstillingen som samfunnet står overfor.

Ansattes ønske om grønne løsninger er en gylden mulighet for arbeidsgivere å utgjøre en markant forskjell, gjennom og aktivt være med på og endre de ansattes innstilling til bærekraftig teknologi.

Målet må være at de grønne løsningene skal bli normalen fremfor unntaket!