Selv om både samferdselsministeren og Statens vegvesen (SVV) har gått ut med avklaring om E136 over Ørskogfjellet, fortsetter enkelte å spre feil fakta. I sitt leserinnlegg i Sunnmørsposten den 31. august kommer det klart fram at Eldar Eilertsen ikke har satt seg tilstrekkelig inn i planene for E39 og E136 over Ørskogfjellet.

For å vise at industrien på Sunnmøre tilsynelatende er en salderingspost, skriver han feilaktig at eksisterende E39 omklassifiseres til E136 og vil bli definert som lokalveg med vegbredde 6,5 m med fartsgrense på 60 km/timen.

Planen som er lagt fram viser at E136 og E39 har samme trasé fra Ålesund (Moa), over Ørskogfjellet og fram til et kryss øverst i Skorgedalen noe nordøst for skitrekket. Her føres E39 videre i tunnel mot Vik mens E136 fortsetter i dagens trasé gjennom Skorgedalen ned til Tresfjordbrua.

Lokalveien som omtales er ikke E136, men dagens europaveg som bygges ned til en smal sidevei ved siden av den nye Europavegen (E136 og E39) over Ørskogfjellet. Sideveien skal benyttes av mjuke trafikanter og annen trafikk som ikke har tillatelse til å kjøre på «motorvegen» med en fartsgrense på 90 km/t.

Den 25. august hadde Sunnmørsposten en oppklarende artikkel der prosjektleder Harald Inge Johnsen i SVV orienterte om E136, og at det nå også planlegges skredsikringstiltak i Skorgedalen for å gjøre Eksportvegen enda tryggere.

Oppgraderingen fra Ålesund til krysset øverst i Skorgedalen vil være til stor nytte både for dem som skal videre østover langs den viktige Eksportvegen E136, og for dem som skal over fjorden langs Fergefri E39!