Autoritær, tilbøyelig til å opptre i egen maktfullkommenhet; som vil befale, påby (uten å ha naturlig eller rettslig grunnlag), til forskjell fra autoritativ. Fra Norsk Akademis Ordbok, www.naob.no

Først, «Ålesund er en bandby», langs sentrum-Moa aksen. Det er feil, byområdet dekker Sula, Giske, Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram. Det er en gridmønstret by, hvor løsninger for de i gamle Ålesund straffer alle andre.

Bypakken «helt nødvendig … for at flere skal oppleve kollektiv og sykkel som hensiktsmessige transportmiddel», skriver Steffensen.

«For å få det til så må kollektiv konkurrere bedre med bilen når det gjelder tempo, komfort og kostnad.»

Men han begrunner ikke hvorfor vi skal sykle eller ta buss. Derimot innrømmer Steffensen at det er så lite attraktivt at en må straffe bilistene med bompenger og subsidiere bussene.

Dystopiske skremmebilder

«Hvis flere tar kollektiv … vil det bli bedre plass til dem som er avhengig av bilen,» påstår Steffensen og truer: «Vi får da plass til mange flere uten å bygge store motorveier med mange filer. Ålesund har lite areal, da må vi utnytte det best mulig, og ikke asfaltere alt.»

Ålesund har nok areal og parkeringsplasser, MDG har faktisk fjernet flere av dem. Å «asfaltere alt» eller bygge «store motorveier med mange filer» vil ikke skje. Dette er vas og tomme trusler.

Så kommer tomme løfter: «Vi har selvfølgelig stor respekt for dem som må bruke bilen, og sliter med kostnadene dette medfører. Dette må vi kompensere med andre tiltak som for eksempel skattelette til dem som har minst.»

MDG straffer fattige

Det er de rødgrønnes vanstyre som har kjørt Ålesunds økonomi i grøfta og gjort at vi betaler mer enn noen gang: Eiendomsskatt, bomring og økte kommunale utgifter. Hva blir det neste, luften vi puster?

Sist skriver Steffensen: «Vi må likevel ikke glemme at det er dem som har aller minst som er mest avhengig av at kollektiv, gange og sykkel fungerer godt.» Dette er like lite troverdig som resten av argumentasjonen hans.

Bokostnadene innenfor gamle Ålesunds grenser er nå så skyhøye at de fleste med dårlig råd har «flyttet på landet» for godt. Der er de helt avhengige av bil, som mest sannsynlig er over 10 år og går på fossilt brennstoff.

De blir straffet knallhardt av MDGs politikk.

Dikt, vas og tomme trusler

På meg virker Steffensen og MDG autoritære og paternalistiske. Han dikter opp fakta og kommer dystopiske fremtidsvisjoner, tomme løfter og trusler, for å påtvinge oss en utopi hvor vi alle sykler som Maos Kina.

Men hva med alt det usunne svevestøvet syklistene puster inn?

Og hvorfor skal vi kjøre buss, når stadig flere kjører nullutslipps EL-biler? Dette gir han ikke noe svar på.

Hvorfor det, lurer jeg på?