Lervåg har helt rett.

I et annet leserbrev skriver Hans-Peter Kaaresen om Borgundfjordtunnelen.

Positive krefter gir bud om ny og grundig gjennomgang av tallrike kreative innsigelser (motsegner) fra Statens vegvesen. God støtte fra kommunene Sula og Ålesund, samt næringsliv og vi andre kan sikre dette samfunnsnyttige prosjektet.

Det ikke sikkert at alle de 7 «E39-fjordene» får faste samband. Sognefjorden er bred, krevende, og trafikken er liten. Storfjorden er også bred mellom Hareid og området ved Sulesund. Økonomiske utfordringer kan stoppe prosjektene.

Hafast gjør E39 ca. 40 km lengre en korteste løsning, og øker derved reisetiden. Kostnadene blir ekstreme for kryssingen, og samme gjelder for følgekostnader som nye veisystem, nytt Eiksundsamband, ny eller utvidet bru over Vegsundet og tilsvarende for Blindheimstunnelen og Moatunnelen. Hafast er derfor ikke realistisk som ny E39.

Dagens løsning med kun Vegsundbrua som fast forbindelse mellom Sula og Ålesund har mange svakheter. Trafikken gjennom Sula – og spesielt fra Vegsund til Breivika er for stor i forhold til vegsystemet, samt at kryssene på Sula har vist seg å være livsfarlige.

Borgundfjordtunnelen vil avlaste trafikken i stor grad. Dersom E39 legges øst for Brusdalsvatnet i tillegg, kan dagens løsning med bru og tunneler være som de er. Men, noen tilpasninger behøves – som nye sikre vegkryss uten kryssende trafikk ved Eikrem, Mauseidvåg, Eidsnes, Veibust og Vegsund.

Krysset ved Eikrem kan bli sørlig punkt for prosjektet Borgundfjordtunnelen som består av tunnel mellom Eikrem og Vedde, og tunnel mellom Vedde ved Langevåg og Gåseidvika i Ålesund. Tunnelen reduserer reiselengde og reisetid i stor grad.

Husker godt tidsbesparelsen Blindheimstunnelen ga når den kom – fra 30- 40 til 6–7 minutt til jobb for min egen del. Pendling rushtiden fra/til Langevåg/NTNU gir minst like stor gevinst dersom Borgundfjordtunnelen bygges – fra en time til ca. 10 minutt!

Foruten langt bedre spredning av trafikken, gir to veger mellom Sula og Ålesund økt sikkerhet ved stengt veg grunnet ulykker eller annet. For bo- og arbeidsmarkedet vil tunnelen gi åpenbare fordeler. De korte reisene er en miljøgevinst, og løsningen skaper helt nye muligheter for kollektive løsninger.