Flere har tatt kontakt og er bekymret for sin egen situasjon nå som stedlige nattevakter fjernes fra boligene. Mange har problem med nattesøvn og trenger trygt personale til å lose gjennom vanskelige tanker og følelser for å hindre at psykosen blir verre. Det er også forslag om kutt i habiliteringsboligene som vil føre til at tilbudet til brukerne blir kraftig redusert.

Det er kun de sykeste som bor i bemannet bolig og derav bekymret for kuttene vil føre til flere innleggelser på sykehuset, og ved tvang foretar ofte politiet transporten av de syke og vi vet at det ofte fører til negative, inhumane og uverdige opplevelser for de syke. Det kan også føre til farlige situasjoner som igjen vil medføre økt bemanning i boligen når den syke blir sykere. Når de som er så syke, hvor skal de være for å få hjelp når det ikke er nok personal i boligene? Sykehuset har ikke plass til disse brukerne. Disse brukerne vil raskt bli sendt tilbake til boligene og slik situasjonen da kan bli er økte kostnader for kommunen, helseforetak og politiet. De menneskelige lidelsene vil bli uutholdelig å bære for allerede svært syke mennesker og for pårørende.

Etter lov om kommunale helse -og omsorgstjenester har brukere rett til å påvirke tjenestetilbudet og kan ikke brukerne tale sin sak er det brukerorganisasjoner som skal påvirke tjenestetilbudet. Dette handler om brukermedvirkning som er lovpålagt. Ålesund kommune har vært dårlig på brukermedvirkning i mange år. Det har blant annet tatt 5 år etter, initiativ fra Mental Helse Ålesund i 2017, før det nå endelig ser ut til at det blir et brukerutvalg i kommunen.

Jeg ber politikerne i Ålesund kommune om å ta grep og beskytte noen av samfunnets mest utsatte borgere for ytterligere kutt. Det er de syke som betaler regningen i tapt trygghet, økt symptomtrykk og andre lidelser.

I Ålesund kommune er det mange brukere som har et vedtak og et tilbud. Som nevnt bor flere i boliger som kommunen drifter, men det er også brukere i psykisk helseteam og rask psykisk helsehjelp. Situasjonen i psykisk helseteam er nesten sprengt etter tilbakemeldinger fra brukere. Jeg vet om at noen personer som har vedtak på oppfølging hver 14. dag må i noen tilfeller vente i 6 uker mellom hver gang.

Psykisk uhelse er en funksjonsnedsettelse og det blir ofte fort glemt og utelatt. I 2006 ble FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) vedtatt av FNs generalforsamling. Det skulle blitt ramaskrik om man sluttet å bygge universalutformet bygg for personer med funksjonsnedsettelse eller fjernet alle handikapparkeringer.

Klarer kommunen å bære ansvaret? Har Ålesund kommune kjent på de polariserende grusomme konsekvensene alle kuttene i psykisk helse innebærer?

Kuttene i Ålesund kommune er også en ansvarsfraskrivelse fra menneskerettighetene.

Hva er et menneske verdt?