Politiet er en viktig del av vår felles beredskap og trygghet. For å kunne gjøre sitt viktige arbeid på best mulig måte må politiet kjenne de lokale forholdene og være nær nok folk til at de kan være der dersom det skjer noe.

Høyre-regjeringas nærpolitireform viste seg å føre til det motsatte, det var kort oppsummert en sentraliseringsreform. Dette er godt dokumentert gjennom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin siste evaluering av nærpolitireformen, som kom like før jul. Evalueringen viser at politiet har blitt mer sentralisert. Reformen har ikke gjort politiet mer til stede ute blant folk. Det har ikke blitt flere patruljer, og forskjellen mellom store og små kommuner er blitt større.

Særlig kommuner med færre innbyggere og store avstander, opplever at politiet er mindre til stede. Det å være tilstedeværende og lokalkjent forutsetter at man oppholder seg i den geografien som man har ansvar for. Der Solberg-regjeringen tømte tjenestestedene for innhold eller la dem ned, er Senterpartiet og Arbeiderpartiets mål det motsatte.

Vi i Senterpartiet tror at hvis politiet skal lykkes med forebygging, bygge tillit og ha kunnskap om lokalsamfunnene vi bor i, så må politiet høre til der også. Det handler om nærhet til de som tjenesten er til for, og det er oss alle. Der vi bor.

Nye tjenestesteder

Politiet skal i løpet av året åpne ni nye tjenestesteder, som reduserer avstanden mellom innbyggere og politi i mange deler av landet, og ikke minst viser det tydelig hvilket politi vi i Senterpartiet ønsker oss.

I Møre og Romsdal er det i første omgang snakk om et nytt tjenestested i Stranda i sommersesongen. Med et stort antall turister og et stort geografisk område vil det gi en tryggere hverdag både for folk som bor i Stranda og andre som trekkes til de vakre fjordene i løpet av sommeren.

Nye tjenestesteder er bare én del av regjeringens satsing på politi og lokal beredskap. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har allerede flyttet flere hundre millioner kroner til mer synlig politi og prioritert slik at man kutter i byråkratiet og styrker førstelinja.

I fjor prioriterte vi det største innkjøpet av politibiler og annet nødvendig utstyr noensinne. Rett før jul kom nyheten om at alle politidistrikt får drone, og nå begynner vi jobben med å åpne polititjenestesteder. I løpet av det neste året vil regjeringen legge fram en plan for å styrke polititjenester nær folk med opprettelse av ytterligere tjenestesteder.

De ni tjenestestedene som opprettes nå er viktig for alle de som dermed får politiet tettere på i sitt nærområde. Det er også en viktig beskjed til resten av Distrikts-Norge om at regjeringa satser på hele Norge. Det bor folk i hele vårt langstrakte land og politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen.

I urolige tider som det vi lever i nå, er politiets rolle med tilstedeværelse og som beredskapsaktør kanskje viktigere enn noen gang.