Takk til alle dere foreldre som bryr dere og tar initiativ!

Viser til innslag ved foresatt Edel Smedholen i sak hvor foreldre/FAU via spleis snudde skuffelse til glede for elevene ved 7.-klassetrinn ved Spjelkavik barneskole om deltakelse i Tine-stafetten på Aksla stadion.

Elevene ved 7.-trinn fikk avslag om støtte til buss tur/retur Spjelkavik barneskole-Aksla, grunnet dårlig økonomi. Bussturen hadde en kostnad på 4000–5000 kroner.

Rektor Tor Arne Aasen m/flere ved Spjelkavik barneskole ville ikke oppfordre foreldre til spleiselag. Hvorfor?

Er de ansvarlige redde for at informasjon om hva skolen prioriterer skal komme ut?

Atter en gang viser det seg i praksis at fine ord om å satse på barn/ungdom ikke i praksis følges opp. Hva blir konsekvensene på sikt?