Krafteksporten har gått for fullt i hele år. Det har ført til ekstreme strømpriser og faretruende lav fyllingsgrad som nå går på samfunnssikkerheten løs. At regjeringen ikke aktivt griper inn og regulerer eksporten, øker risikoen for rasjonering til vinteren.

Til tross for kraftige advarsler fra Statnett om at vi kan få en strømrasjoneringssituasjon, fortsetter eksporten for fullt. Eksporten må kobles til vannmagasinfyllingsgraden.

Krafteksporten må kunne regulere og begrenses. Det må vurderes strengere regulering av kraftprodusentene, da de ikke virker å ta langt på nært nok samfunns- og beredskapsansvar innenfor dagens regulering.

Det er det offentlige som eier det meste av norsk kraftproduksjon. Over halvparten av norske kommuner har inntekter fra kraftproduksjon, enten som eiere av kraftverk eller som vertskommune for kraftverk eller gjennom konsesjonsavgifter/skatter.

Rundt 90 prosent av den norske kraftforsyningen er offentlig eid av kommuner, fylkeskommuner og staten eller andre offentlige aktører. Det er med andre ord ikke private kapitalister som har vært grådige og skapt denne situasjonen. Finnes det noen land som har så gode naturgitte forutsetninger for å være selvforsynt med strøm som Norge? Med sine elver, fossefall og vassdrag er vi i en særstilling fra skaperverkets side. Den fornybare kraften har vært en garantist for rimelig elektrisitet til befolkningen. Nasjonale strateger har sørget for at den også har bygd og sikret industri i by og land.

Dette er den mest handlingslammede regjeringen Norge har hatt. Vi kan ikke baserer oss på å importere strøm fra EU og Storbritannia i vinter hvis det blir en alvorlig situasjon. Disse har store kraftunderskudd på grunn av feilslått energipolitikk de siste tiår. Kraftprodusentene forsømmer i stor grad sitt samfunnsansvar når de tømmer magasinene for å tjene mest mulig.

Nå går Senterpartiets stortingsgruppe ut og vil stanse eksporten av strøm. Forslaget om det samme, ble fremmet av Fremskrittspartiet i Stortinget i desember, da stemte de imot.

Det er for sent å snyte seg når nesen er borte!