Jordbruket er definitivt ei politisk næring. Derfor mener jeg at Storting og regjering har en plikt til å støtte opp under norsk matproduksjon og jordbruk. Et syn hele Stortinget dessverre ikke deler.

Jordbruket og landbruks- og matminister Sandra Borch avsluttet nettopp jordbruksforhandlingene.

Resultatet i årets jordbruksoppgjør ble 10,9 milliarder kroner.

Det har vært forhandlinger preget av følgende bakteppe: For det første at det er krig i Europa og en global matvarekrise. For det andre at kostnadene for bøndene har økt ekstremt mye. For det tredje at vi har ei regjering som har store ambisjoner for norsk matproduksjon.

Det gjorde årets resultat mulig.

Det er ikke slik at alle støtter det som nå skjer. Erna Solberg og Høyre har vært ute og truet med å ikke støtte årets jordbruksoppgjør i Stortinget.

Det er synd at Høyre ikke har større respekt for bøndene og matvareberedskapen. Folk kan likevel være trygge på at et flertall på Stortinget vil støtte opp om årets jordbruksavtale.

Vårt tilbud i år var på over ti milliarder. Poenget med å nevne dette er så enkelt som: Det betyr noe for bygdene og jordbruket hvem som styrer landet

20. mai 2014 var det tusenvis av sinte bønder foran Stortinget. De demonstrerte mot Erna Solberg og Sylvi Listhaug.

Det ble brudd i forhandlingene dette året, etter at Sylvi Listhaug foreslo å kutte en kvart milliard budsjettkroner i satsingen på matproduksjon. Listhaug ville samtidig øke prisene til forbrukerne med nær 400 millioner slik at rammen for oppgjøret samlet sett ville være 150 millioner kroner til landbruket.

Vårt tilbud i år var på over ti milliarder. Poenget med å nevne dette er så enkelt som: Det betyr noe for bygdene og jordbruket hvem som styrer landet.

For oss i Senterpartiet er inntekt til bonden viktig og et mål i seg selv. Vi ønsker at bønder skal ha mulighet til å leve gode og meningsfulle liv med en tilfredsstillende økonomi.

Det er også viktig å understreke at inntekt til bonden i like stor grad er et virkemiddel for å nå de andre målene som er satt for norsk matproduksjon, slik som selvforsyning, et landbruk i hele landet, god dyrehelse og verdiskaping i matnæringa.

Takk for maten.