Fra Hankane-krysset og videre til fastlandet skulle det bygges gang- og sykkelveg, samt gitterbru som forlenger gang- og sykkelvegen. Jeg er selvsagt enig i at veg og bru skal være i god stand for tryggheten til de 442 innbyggerne på Humla, Hankane og Tørla. Jeg skulle også ønske at alle smale veger blir bredere og krappe svinger blir sletta ut.

Vi har et eksempel på gangbru i Valldal Sentrum. Jeg foreslår den løsningen over Tjørsundet hvis ikke kommunen har økonomi til noe annet. Kommunen vil være byggherre for tiltakene.

Så har vi rekkefølgekravene for alle reguleringsplanene som ble vedtatt etter 2016. Vi har fått klar beskjed fra kommunen at ingen får brukstillatelse av boliger før gangbru (gitteringsbru), og gang- og sykkelveg er bygd. Det er uklart for meg om vi i det hele tatt får bygge hus på Humla før brua er ferdig.

Jeg vil kommentere det store smellet om byggeforbud for oss byggefelteiere. Sirigarden byggefelt og Bøgarden byggefelt var ikke involvert i dette veiprosjektet, fordi beliggenheten er et stykke fra Hankane og Tørla. Mye godt arbeid kunne blitt gjort. Jeg vil bare fortelle dere at mye er blitt ødelagt ved å stoppe utviklinga. Jeg memorerer et kaldt gufs fra fortiden da militærbasen ytterst på øya var så hemmelig at de måtte bestemme byggeforbud på Humla i lang tid.

Nei, nå er det virkelig på tide at stuedøra åpnes. Rekkefølgekrava må oppheves sånn at tomteeiere får gjort det nødvendige for å tilby «de heldige» å bygge og bo på den herlige øya i Ålesund kommune.

Det er også nødvendig med en kolonialbutikk på øya og kanskje et treffsted som en kafé. Jeg har søkt om dette på en av mine teiger nært byggefeltet. Det er også andre enn de som kjører bil som trenger mat på bordet. En spasertur med handlebagen kan være greit, samtidig som de treffer bekjente til en kaffe med svele på kafeen. Jeg, og sikkert kommunen, vil vite hvor mange på øya som ønsker dette tilbudet.