Jeg fikk nettopp min n’te parkeringsbot i Ålesund sentrum. De gangene jeg har fått bot fordi parkeringa har utløpt, er det bare irriterende, men min egen feil. Selvsagt godtar jeg boten, og selvsagt er min respekt for øvrigheten ivaretatt.

Men når man blir bøtelagt for å parkere på en offentlig parkeringsplass hvor man i månedsvis og årevis har parkert med tillatelse – da renner det over. Respekten for øvrigheten faller som et lodd.

Det var ille nok at halvparten av parkeringsplassene i gata utenfor huset ble fjernet som følge av byggeprosjekter. På grunn av dårlig plass ble redninga ofte å parkere utenfor sonen hvor jeg har oblat. Da er det fort gjort å glemme bilen en lørdags morgen. Men greit nok – jeg klaget ikke.

Men da jeg i går kom til Nedre utstillingsplass, hadde det gått over alle støvleskaft. Jeg – og titalls biler med meg – hadde fått bot midt inne på parkeringsplassen! Det hadde nemlig kommet opp et stopp-forbudt-skilt inne på parkeringsplassen …

Da jeg ringte, bekreftet Ålesund parkering det parkeringsvakta sa: Skiltet har stått der i 24 timer, og da er det i henhold til lovverket gyldig. De jeg snakket med gav meg rett i at det selvsagt er urimelig å anta at de parkerende får med seg slike «plutselige skilt,» men bad meg ta det videre med Ålesund kommune, som var ansvarlig for skiltingen. Så jeg ringte dem også. De på sin side tok ingen selvkritikk og mente at det var urimelig av Ålesund parkering å håndheve loven så strengt, og kastet meg med det tilbake til Ålesund parkering, som gjentok forrige beskjed. Ond sirkel. Jeg gav opp. Har vi ikke sett det før? Moralen parkeres, ingen tar ansvar og innbyggerne blir de store taperne – med dysfunksjonelt lovverk i hende.

Kommunen, som har satt opp skiltene, parkeringa som håndhever lovverket og oss bøtelagte: Alle er vi etter sigende enige i at dette er urimelig praksis. Likevel skjer det. Jeg vil tro at Ålesund parkering de siste par døgnene har tatt rundt 100.000 kroner fra samvittighetsfulle parkeringsgjester. Hva med å i det minste sende ut et varsel om endring i parkeringa? Hva med å bytte ut bota i ruta med varsel på gul lapp? Hva med å i det minste bekrefte på telefon at boten vil bli annullert ved klage?

Jeg bare spør. Det offentlige må snart lære seg at loven ikke er noen unnskyldning for dårlig moral.