Til tross for at 20-tallet nå er hverdagskost å se på bensinpumpene, har regjeringen ikke stilt opp for alle de som er avhengige av bil i hverdagen.

Med revidert budsjett som ble lagt frem i mai hadde finansminister Trygve Slagsvold Vedum muligheten til å ta kraftfulle grep på drivstoffavgiftene. Da ville han også innfridd et sentralt løfte fra regjeringsplattformen.

Der lover Ap og Sp at de skal «Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter (…)». Den muligheten grep Vedum ikke.

Bryter moms-løfte

I stedet innfører regjeringen full moms på alle elbiler. Dermed bryter enda et av sine egne løfter, nemlig at beløp under 600.000 kroner ved kjøp av elbil skal fritas fra merverdiavgift.

Nå vil regjeringen plutselig sette en grense på 500.000 kroner, der du får fratrekk i momsbeløpet under denne grensen, men må betale moms på beløpet over 500.000.

Dette er 100.000 lavere enn den grensen Arbeiderpartiet og Senterpartiet selv har lovet. NAF er sterkt kritisk både til at fribeløpet er lavere enn lovet, og at det opprettes en tilskuddsordning i stedet for et ordinært fritak.

Vi ber Stortinget rydde opp for å unngå at bilistene får en stor ekstraregning i fanget, nok en gang

Det er fordi vi frykter at en støtteordning, i stedet for et avgiftsfritak, bli dyrere for bilistene. Ordningen kan lett ryke neste gang politikerne trenger penger.

Derfor jobber vi nå for å stanse forslaget. Mindretallsregjeringen er avhengig av støtte i Stortinget, og forslaget er enda ikke vedtatt.

Vi ber Stortinget rydde opp for å unngå at bilistene får en stor ekstraregning i fanget, nok en gang.

2 mill. bruker diesel og bensin

For familier som vil gå over til elbil for å kutte kostnader, kan overgangen derfor bli dyr.

Allerede står det mange bilister i leveringskø på elbil. For mange som venter på å få levert elbil i 2023 vil det komme en stor ekstraregning på grunn av Vedums avgiftsøkning.

I mellomtiden kjenner alle kommende elbilister, og landets 2 millioner eiere av diesel- og bensinbiler, Vedums manglende handlekraft hver gang de fyller drivstoff.