Stenseth er innom velkjente fakta som utenlandskablene, de store forskjellene mellom strømpriser i nord og i Sør-Norge, at Tyskland har bygget ned atom- og kullkraftverkene sine for raskt, og at Europa har gjort seg for avhengige av russisk gass.

Ikke noe vi ikke allerede var klar over egentlig.

Men, så kommer altså konklusjonen hans, og den er spesiell: «Hiv spekulantene på dynga og ta over makta …»

Den skjønte jeg ikke mye av.

Om vi tar for oss de ulike punktene over:

Prisforskjellene mellom nord og sør. Hva skyldes de? Jo mangel på kabler mellom nord og sør. Hvem har ansvaret for å bygge dem? Statnett, et 100 % offentlig eid foretak. I Sverige går det en «motorvei» for strøm» mellom nord og sør. I Norge har Statnett bygd ut en «bygdevei» i forhold. Norsk kapasitet er om lag 10 % av svensk kapasitet. Man kan ikke akkurat gi spekulantene skylda for det.

Om man mener at vi er skyld i energikrisa i Europa, tror jeg man overvurderer vår innflytelse og makt en smule.

Eksporten til utlandet: Hvem vedtok at de to siste kablene skulle bygges ut? Jo et bredt flertall av politikerne på Stortinget. Hvem gjorde de økonomiske analysene som politikere baserte beslutningene på? Jo, Statnett. Ikke lett å gi spekulantene skylda for det heller.

Hvem var ansvarlig for nedbyggingen av atom- og kullkraften i Tyskland? Jo Angela Merkel og hennes parti med støtte fra andre politikere. Ingen spekulanter å skylde på der heller.

Hvem er ansvarlige for at Europa har gjort seg for avhengige av russisk gass? Jo de samme politikerne som har bestemt at kull- og atomkraft skulle fases ut raskt.

Så vidt meg bekjent, så er det tre små selskaper i Norge som spekulerer i kraftprisene på den nordiske kraftbørsen: Ett i Ålesund, ett på Jæren og ett i Arendal. Om man mener at vi er skyld i energikrisa i Europa, tror jeg man overvurderer vår innflytelse og makt en smule.

Stenseth påpeker som rett er at om lag 90 % av kraftproduksjonen i Norge er eid av det offentlige. Men da har man jo makta da! Hvem andre kan ha makta enn de som eier 90 % av kraftselskapene?

Markedet for strøm består av strømprodusenter, samt sluttbrukerselskaper som kjøper inn strøm på vegne av kunder. I tillegg er det altså noen få spekulanter som drister seg til å kjøpe og selge i dette markedet.

Et marked fungerer slik at tilbud og etterspørsel bestemmer prisen. Er det knapphet på en vare blir den dyr. Er det overflod av en vare blir den tilsvarende billig. Når strømmen i Sør-Norge er dyr, så sender markedet en beskjed til folk om at «det er knapphet på strøm nå, så bruk mindre». I Midt- og Nord-Norge har det i sommer vært rikelig med nedbør, og strømmen har derfor vært nesten gratis. Markedet sender beskjed gjennom lav pris om at «det er mye strøm her nå, så bare bruk masse». Markedet fungerer altså som det skal.

Så da kan man jo spørre seg om det er spekulantene eller om det er politikerne og analysene til Statnett som bør «hives på dynga», for å bruke Stenseth sine ord.