Jeg ser at det går en varm diskusjon mellom Frank Sve – Harald Espeland og flere om hva en skal velge av Møreaksen og Romsdalsaksen som en del av ferjefri E39. Interessante diskusjoner, men blir prosjektene bare til glede for konsulentbransjen og ikke noe mer.

Her er tidligere saker i denne debatten:

Jeg stiller spørsmålet fordi alle forutsetninger for diskusjonen er i ferd med å svikte. Jeg vil nevne dette fordi:

1. Ferjefri E39 handler om å komme raskeste vei, og ferjefritt, fra Kristiansand til Trondheim. Å knytte sammen byene i Møre og Romsdal på en bedre måte er en interessant diskusjon, men må trolig finne andre teknisk-økonomiske løsninger enn gjennom ferjefri E39. Denne diskusjonen er foreløpig ikke reist i sin fulle bredde og særlig de økonomiske sider av denne problemstillingen er veldig utfordrende.

2. Uansett valg av løsninger så er de utfordrende, for ikke å si ikke-løsbare, med de skisserer en bompengefinansiering som det ser ut til at staten kan tenke seg. Hittil har det vært vanlig i Norge at bompengene skal reflektere ferjeprisen, helst med et påslag som er mindre enn 40 %. De finansielle skisser, uansett tekniske løsninger, ligger 3–4 ganger høgere enn dette og vil være vanskelig å bære fram på en sterk måte i en valgkamp.

3. Foreløpig ser det ut som de teknisk-økonomiske løsninger i Hordaland og Sogn og Fjordane ikke er realiserbare i det hele tatt. I så fall smuldrer hele diskusjonen om ferjefri E39 og Møreaksen/Romsdalsaksen bort.

4. Over Romsdalsfjorden går det nå en ferje hvert 15. minutt. Den finansieres omtrent i sin helhet av de reisende uten særlig økonomisk bidrag fra staten. Da blir det utfordrende å få staten til å finansiere 30 til 40 milliarder, og med bompenger tre til fire ganger høgere enn ferjebilletten for å avløse dette ferjesambandet. Særlig når store strekninger av E-39 mangler finansieringer som gjør at vegen kan få kvalitet med gul stripe.

5. Rent planmessig er vel Halsafjordprosjektet lettest og raskest å løse av fjordkryssingene i Møre og Romsdal.

Politisk er jo mine tanker vanskelig å svelge, men problemstillingene vil snart bli en politisk realitet, og da må noen i posisjon fronte dem. Da kan det hende at det blir vel så utfordrende for Stortinget å finne veger ut av hvordan de skal forlate prosjektet om ferjefri E39 uten å miste troverdighet.

Hilmar Windstad Molde

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.