Nå skal ikke jeg gå inn på akkurat det, for Møreaksen ligger i NTP. Vi får heller smøre oss med tålmodighet å se når pengene kommer.

I innlegget til Rasmussen kan man også lese at forskjellige kommunestyrer og fylkeskommunen har vedtatt Møreaksen, det skal jeg heller ikke gå inn på. Jeg har heller lyst til å trekke fram det han nevner om Fylket.

I vedtaket fra Fylket står det svart på hvitt at den viktigste veien for fylket er Eksportveien. Det står også uomtvistelig at det er et stort bygningsprosjekt, det er Møreaksen.

I Stortinget er det opp til den enkelte stortingsrepresentant å erklære seg inhabil i saker der man burde innse at man er inhabil.

Stortingsrepresentanter kommer fra hele landet, det er noe man må forholde seg til. De vil komme bort i saker som omhandler eget bosted/kommune. De fleste har en bolig i sin hjemkommune, men har man økonomiske interesser og vil kunne forvente å få økonomisk gevinst av vedtak man er med å få gjennom burde man innse at man er inhabil.

NTP bryter med vedtaket i fylket på det området at Nye Veier har fått lagt den viktigste veien for fylket inn i sin portefølje og SVV har fått ansvaret for Møreaksen.

Denne prioriteringen gjør at man ikke har politisk kontroll på utbyggingen av den viktigste veien i fylket, eksportveien. For Møre og Romsdal INP er det feil å bygge Tautratunellen, og legge fjordkryssingen den veien.

Når det er sagt er vedtaket fattet, selv om man ikke bifaller det.

Det Møre og Romsdal INP mener det må gjøres noe med, er å følge opp vedtaket fra Fylket om at Eksportveien er den viktigste veien i fylket og at denne må ivaretas av SVV slik at man får politisk mulighet til å starte denne viktige jobben, uten at det er et selskap som skal vurdere utbyggingstempoet eller tidspunkt. Nye veier styres ikke politisk ut over at de får en sum i året. Og tildelt prosjekter.

Når Nye Veier har fått en veistrekning inn i sin portefølje er det helt opp til selskapet å prioritere utbyggingen etter gitte kriterier.

Møre og Romsdal INP vil jobbe for at vedtaket i NTP blir omgjort iht. til vedtak i fylket.

Nye Veier får lagt Møreaksen inn i sin portefølje og Eksportveien blir overført til SVV.

På den måten blir utbedringen av Eksportveien styrt av politiske vedtak.

Vi er av den mening at dette vil skape fortgang i utbedringen av det som er fylkes viktigste vei. Møreaksen blir dermed underlagt en samfunnsøkonomisk vurdering og utbyggingen skjer i forhold til dette. Vi må prioritere det som er viktigst for næringslivet i fylket, først utbedre E 136 slik at eksportnæringen får den veien ut av fylket som man har behov for.

Dette er en prioritering NTP ikke tar høyde for.