Hvilken rolle spiller en frisk og inntakt natur og et sunt økosystem blant de folkevalgte? Hvilke verdier legger de vekt på og hvilken rolle har de overfor sitt land og folk?

Rundt om i hele vårt langstrakte land aksjoneres det i grupper hvor det gjøres en heltemodig innsats for å redde naturen og verdiene der. Det er skremmende hvordan folkets rop om hjelp ignoreres av industritoppers jag etter stadig høyere profitt, og som vil legge sine planer i et voldsomt tempo. Dette ser mørkt ut. Lille Norge skal være det grønne batteriet for Europa. De ansvarlige maler et glansbilde på hvordan vindturbinparker skal se ut og hvordan de via media favorittiseres som en «ren» fornybar energikilde som skal være viktig for Norge. De kaller det bærekraftig og markedsføres som «det grønne skiftet». Vår statsminister og dens regjering er blottet for sunn fornuft og lar seg lure av vindkraftbransjens farlige utspill om opphauset kraftbehov. Vindkraftmafiaen går bakveger og fører skittent spill for å få gjennomslag i kommunene rundt om i landet og frister med noen skarve millioner til slunkne kommunekasser. Nå har de fått enda et påskudd, nemlig krigen i Ukraina. Såkalla grundige prosesser blir til stadighet satt til side til fordel for hastevedtak, fordi det er skapt ei usann forestilling om at vi må komme «raskt igang» for å nå klimamålene.

De mange eksperters grundige analyser og faktastoff om hvor skadelig og ødeleggende denne rasering er for både folk og natur blir dysset ned i media.

Milevis av fjell og kystnatur er istykker sprengt og rasert av gigantiske turbiner. Forsøpling med mikroplast, blinkende lys og surrende turbinvinger tar livet av fugler, insekter og stresser opp dyr og mennesker. Det sårbare livet i havet er heller intet unntak. Her skal det også pepres med turbiner. I vær og vind blir det slitasje og avskallinger, som igjen resulterer i tonnevis med søppel ( som mikroplast ) på havbunnen.

Tilbake står sterkt utrydningstruede dyrearter, svekket folkehelse og mange konkurser som følge av de skyhøye strømpriser dette har skapt. Utallige eiendommer har rast i verdi. Lokalsamfunn og familier har blitt splittet. Berørte parter får ikke sin rettssikkerhet ivaretatt. Demokratisk medbestemmelse får ikke virke. Utbyggingen gir også en mikroskopisk effekt i forhold til de enorme områder som allerede er benyttet til dette ødeleggende formålet.

Å redde miljøet er svært viktig, men det gjøres ikke ved å rasere natur og tilføre enda mere søppel.

Våre kloke forfedre bygde opp landet på naturens premisser. Våre mange fossefall ga oss nærmest gratis strøm hvor Norge fikk enorme muligheter til å skape et trygt samfunn, sunn økonomi og mange arbeidsplasser.

I dag skattelegges vannkrafta så mye at det ikke skal lønne seg. Vannmagasiner tappes og norsk råderett gies bort til utenlandske hender. De sitter i skatteparadis og håver inn milliarder på nordmenns bekostning, dumhet og naivitet.

Nå ser vi tydelig resultatet av 30 års feilslått energipolitikk. Har de ikke lært noen verdens ting? Våre politikere fortsetter med å gi bort naturen vår som om det var deres private eiendom. De er mest opptatt av profitt utenfor landets grenser. De ignorerer sitt eget folk som om de er en stor byrde.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!