Det bør det norske folk ikke tolerere. Norge bør stoppe strømeksporten til EU til vannmagasinene her hjemme er fylt godt opp igjen, og oppheve alle sanksjoner mot Russland.

Situasjonen i EU er selvforskyldt da krigen var provosert frem og ønsket av USA selv om Moskva-ambassadører som William Burns (nå CIA-direktør) Jack Matlock og utenrikspolitiske eksperter som George Kennan, Paul Nitze, Richard Pipes, senator Sam Nunn, senator Daniel Patrick Moynihan, John Mearsheimer, Henry Kissinger og Robert McNamara kontinuerlig helt siden 1995 har advart på det sterkeste mot presset for å få Ukraina inn i Nato. Det var nemlig en lysende rød strek ikke bare for Putin, men hele den russiske politiske eliten som ville føre til krig.

Hverken Stoltenberg eller den amerikanske administrasjonen hadde noe som helst ønske eller interesse i å gå inn i forhandlinger om å ta hensyn til russiske sikkerhetspolitiske interesser. I et intervju War on the Rocks hadde med Anthony Blinkens counselor Derek Chollet ga chollet bare Goddag mann økseskaft svar tilbake. De samme dumme Goddag mann økseskaft-svarene har også Joe Biden og Stoltenberg kommet med. Russland forsøkte å forhindre krigen og få USA og Nato til å ta hensyn til Russlands sikkerhetsinteresser.

USA og Nato ønsket denne krigen da den er en del av Brzezinski-doktrinen beskrevet i hans bok «The Grand Chessboard» om USA’s mål for verdensherredømme. Hverken USA eller de andre Nato-landene bryr seg om ødeleggelsene i Ukraina og død og lidelse for sivilbefolkningen. De er bare et nødvendig offer i det store geopolitiske spillet. Sanksjonene mot Russland er presset på Europa fra USA og tjener overhodet ikke EU,s interesser.

EU,s interesser hadde blitt bedre ivaretatt ved å frigjøre seg fra USA og ha et bedre og fredelig samarbeid med Russland, og ikke ha Russland som fiende fordi man blir presset til det av USA. Man får bare main-stream media med på propagandaspillet om å gråte noen krokodilletårer for den ukrainske sivilbefolkningen, og urettmessig legge all skyld på Putin.

De løgnaktige propagandautspillene fra krigsforbryteren og krigshisseren Jens Stoltenberg bør man i alle fall avvise blankt.