I Sunnmørsposten 2. mars hadde moldenseren Rasmus Rasmussen fått inn et innlegg til fordel for Møreaksen, hvorpå han konkluderte med at: når bompengeperioden var over, var Møreaksen uslåelig. En påstand som betviles. Hvilke parameter mener denne Rasmussen at påstanden skal gå mot? Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet.

Jeg vil ikke gå inn på Herr Rasmussens måte å regne bygge-kostnader på, idet det her er mange usikre momenter. Men derimot er jeg mer interessert i konsekvensene av Møreaksen, hvis den kommer, noe jeg håper ikke skjer.

Jeg representerer transportbransjen. Hvis Møreaksen kommer, vil denne komme ned under hav-nivå en dybde som nesten tilsvarer Riksvei 60 over Strandafjellet. Alle kjøretøy som kjører Møreaksen skal opp fra bunnen av dette dypet. Enten det gjelder privatbiler, eller tungt lastet lastebiler, får vi her et økt forbruk i forhold til den mer horisontale Romsdaksaksen. Så vidt meg bekjent er årsdøgn-trafikken med fergene som krysser Romsdalsfjorden ca. 3200 kjøretøy.

En personbil som skal opp fra bunnen av Møreaksen vil øke sitt forbruk fra 0.6-0.7 liter pr mil og til 1.1 kanskje 1,2 liter pr.mil. Og et tungt lastet vogntog, vil øke forbruket fra 5-6 liter pr. mil og til kanskje 11-12 liter/mil. Gjennom årets løp vil det bli mye drivstoff som skal til for å «løfte» disse bilene opp fr bunnen av Møreaksen. Har herr Rasmussen noen gang sett på dette?

Jeg tillater meg å hevde at konsekvensene av de påtenkte fjordkryssingen som heter Møreaksen, er like viktig som selve byggekostnaden.

I min pensjonisttilværelse befinner jeg for det meste i et firma som laster 1-2 vogntog pr. uke til Nord-Sverige, Østersund etc. Dette er returlast til vogntog som har levert varer på Sunnmøre. Kan Rasmussen gi oss en plausibel forklaring hvorfor disse vogntogene skal langt ned under havoverflaten, les Møreaksen, for å komme nordover til Trondhjem og Storlien, grenseovergangen til Sverige?

Videre i sitt innlegg sier den gode Rasmussen at: Møreaksen er den korteste veien mellom Ålesund og Molde. Jeg vil ikke kalle det sneversynt, men verden består av litt mer enn disse to byene. Vi i transportbransjen har transportoppdrag både til/fra Trondheim, Levanger, Steinkjær og sågar Bodø, og som nevnt foran, Nord-Sverige.

I likhet med NLF, mener vi at Møreaksen er en omvei, og bør ikke komme inn under det som vil bli regnet som hovedvei langsmed kysten av Norge.