Det er ingen grunn til å la seg overraske over Putin-regimets handlingsmønster lenger.

I en kampanje på bl.a. russiske bussholdeplasser stemples Sverige nazistisk. Det er svenske Aftonbladet som skriver dette. Denne kampanjen viser bilder av flere svenske historiske personligheter som Astrid Lindgren, Ingmar Bergman og Ingvar Kamprad (IKEA), og stempler alle som nazister. I denne kampanjen heter det bl.a. følgende: «Vi er mot nazister, det er ikke de».

Det samme handlingsmønsteret observerte en i tiden før Russland gikk til angrep på Ukraina, der russerne anklaget Ukraina for å være nazistisk, og der de til dels begrunnet invasjonen av landet med at Ukraina måtte «avnazifiseres».

Nå er jo Sverige og Finland i ferd med å søke NATO-medlemskap, og det er vel i denne sammenhengen en må se denne absurde russiske kampanjen mot Sverige. Så på den måten haster det mer enn svenskene er klar over for å bli formelt medlemmer av NATO (jf. Artikkel 5 i NATO-pakten.)

En annen absurd uttalelse fra russisk hold kommer fra en av Putins meget lydige tjenere, nemlig utenriksminister Lavrov. Bakgrunnen her er som tidligere nevnt at Russland har hevdet at målet med invasjonen av Ukraina var å « avnazifisere « landet. Ukrainas leder president Zelenskyj har selv jødiske aner, og nettopp dette faktum ble trukket fram nylig i et intervju på italiensk TV. Ifølge den israelske avisen Haaretz skal da Lavrov på denne bakgrunn ha uttalt følgende:

«Er Zelenskyj jødisk? Hitler hadde også jødisk bakgrunn. De største antisemittene er nettopp jøder».

Selvfølgelig har denne uttalelsen fra Lavrov skapt sterke reaksjoner i Israel, og den israelske utenriksminister Yair Lapid uttaler følgende i denne forbindelsen:

«Å si at Hitler var jødisk er som å si at jødene drepte seg selv. Det var nazistene som forfulgte jødene. Det var kun nazistene som var nazister, og kun nazistene som gjennomførte en systematisk utslettelse av det jødiske folk», sier utenriksminister Lapid.

Bare for så å fortsette denne serien av merkverdige og absurde uttalelser, så er det all grunn til å trekke fram tidligere president Trumps uttalelser om det tidligere Sovjetunionen.

I et radiointervju med Fox News forleden spekulerte Trump i hva formålet med Putins og Russlands invasjon av Ukraina er. En av Trumps tidligere teorier om dette er at Putin ønsker å gjenskape Sovjetunionen, en union Trump under dette intervjuet omtalte som «et land med mye kjærlighet». Akkurat her kunne det være på sin plass med ganske mange utropstegn, for var det noe det tidligere Sovjetunionen i stor grad manglet, så var det kjærlighet. Snarere tvert imot.

I Sovjetunionen under Josef Stalin (1924-1953) viser anslag over drepte under Stalins terrorvelde et antall på ca. 43 millioner dødsofre (jf. «Folkemordenes svarte bok». Dette som et resultat av forfølging og terror. Dette setter vel Donald Trumps utsagn om at Sovjetunionen var «et land med mye kjærlighet» i et visst makabert lys.