«Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest»

Av og til framkommer det en del uforståelige påstander om hvilken ulykke nye samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal kan påføre samfunnet. Noen av påstandene kommer igjen og igjen, selv om de er svart ut av både vegmyndighetene og samferdselsministeren tidligere.

Det har vært flere innlegg i Sunnmørsposten den senere tid hvor «udgangspunktet er galest».

Dette gjelder blant annet påstander om at bompenger på Sunnmøre skal være med å finansiere selve fjordkryssingen på Fergefri E39 Ålesund – Molde. En annen påstand som til stadighet kommer opp er at SVV vil tvinge de som skal kjøre Eksportvegen E136 Ålesund – Innlandet grense til å kjøre via Vik i Tomrefjord, og begrense mulighetene til å bruke Skorgedalen.

Begge disse påstandene er direkte feil.

Det kan i denne forbindelse vises til spørsmål fra stortingsrepresentant Frank Sve til Samferdselsministeren den 16. februar i år:

«Korleis kan Samferdselsministeren stille seg bak at Statens vegvesen legg inn omfattande bompengar på strekninga E39/136 Vik til Ørskogfjellet der trafikken på E136 skal måtte betale bompengar for nokre hundre meter veg for finansiering av Møreaksen som denne trafikken ikkje har nytte av (Trafikken er betydeleg frå Ålesund til Vik, noko som betyr at dersom dette blir gjennomført så vil Sunnmøringane måtte betale ein svært stor del av finansieringa av Møreaksen, som blir oppfatta som eit direkte "RAN")?»

Svar fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård den 21. februar:

«Eit berande prinsipp som departementet legg til grunn for bompengar i strekningsvise prosjekt er nytteprinsippet. I dette ligg det at det er dei som får nytte av eit prosjekt som skal betale for det. Som statsråd vil eg sørge for at ein ikkje betalar for nytte ein ikkje får. Ut frå dette er det vanleg å etablere fleire bomstasjonar i eit prosjekt, slik at ein berre betalar for den strekninga ein køyrer.

Statens vegvesen planlegg at bomstasjonen for delstrekninga Ørskogfjellet-Vik i Vestnes kommune blir plassert mellom kryss på Ørskogfjellet og kryss på Vik. Slik vil trafikken som kjem frå Ørskogfjellet og skal følgje E136 mot Tresfjordbrua og Åndalsnes, ikkje betale i denne stasjonen. Denne løysinga gjer også at det vil vere mogleg å køyre bomfritt mellom Ørskogfjellet og Vik på dagens E39 og fv. 661.»

Konklusjon 1: Trafikantene betaler bompenger kun for den vegstrekningen man faktisk kjører.

Konklusjon 2: De som skal kjøre den viktige Eksportvegen 136 fra Sunnmøre og opp Romsdalen skal fortsatt fritt benytte Skorgedalen.

Ser fram til en frisk og konstruktiv samferdselsdebatt basert på fakta – ikke på konspirasjonsteorier og «fake news»!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!