For en tid siden traff jeg en journalist i Sunnmørsposten, som på mitt spørsmål mitt svarte: #Redaksjonelt er Sunnmørsposten tilhenger av Møreaksen#.

Så mitt innlegg, som ikke sympatiserer med Møreaksen, havner vel i den store papirkurven i Pir-bygget (Sunnmørsposten nye lokaler). Hovedoppslaget I Rasmus Rasmussens Innlegg var: Møreaksen gir mest veg for pengene. For meg en underlig og udefinert påstand.

Et stykke på veg skal jeg være enig i Rasmussens innlegg: Vi sunnmøringen får i alle fall mye tunnel hvis Møreaksen blir realisert: Først en tunnel fra Ørskogfjellet til Tomrefjord, deretter en undersjøisk tunnel til Otrøy (med en dybde som nesten tilsvarer høyden på riksvei 60 over Strandafjellet) og til slutt en tunnel i fjellet bak Molde by. Det blir mye vei og tunnel for pengene, herr Rasmussen. Vil vi sunnmøringene ha denne traseen? Møreaksen er en veiforbindelse til øyene vest for Molde, og harmonerer ikke med en intensjonene om en hoved-ferdsels-vei langs kysten.

I sitt innlegg sier den samme Rasmussen: Hvem bygges veiene for: Ja det kan han saktens stille spørsmål om? Iflg. Rasmussen er det store stamveier dette gjelder. Men er Møreaksen en stamvei? Jeg kan ikke se at dette er en stamvei. Det er en omvei av dimensjoner.

Jeg representerer transportbransjen, og vi har lastebiler som kjører til fra Trondheim, til fra Levanger/Namsos, sågar kjøres det møbler til Bodø. Næringslivet på Sunnmøre har også handelsforbindelser i Nord-Sverige, med der tilhørende transportmengde. Kan herr Rasmussen gi meg og andre i transportbransjen en plausibel forklaring hvorfor disse bilene skal ned i tunnel ved Tautra for på komme til sine destinasjoner som er nevnt foran? Enn videre nevner Rasmussen at Møreaksen er den korteste vei mellom Ålesund og Molde. Det samme argumentet har

Møreaksen-general Helge Orten bruker. Typisk tankegang for en byråkrat som har Fylkeshuset opp Molde som sitt reisemål. Verden og Norge består av litt mer enn Ålesund og Molde. Jeg har ofte reist med fergen over fra Vestnes til Molde, og ha sett politikere og kommuneansatte bla i sine papirer og dokumenter for å være orientert til det forestående møte på Fylkeshuset.

Er det denne kategori reisende som skal legges til grunn for sambandet over Romsdalsfjorden? Enn videre, jeg er ikke den store EU-tilhengeren, men der finnes et EU direktive om bygging av Europaveier. Dette EU direktiver sier blant annet at veier skal bygges og anlegges mest mulig horisontal, for generelt å spare drivstoff, (både bensin og diesel) Videre skal Europaveier anlegges utenom byer og tettbebyggelse. For å spare miljøet på slike steder. Stetter Møreaksen disse kravene, jeg må her si: Nei.

Til slutt ser jeg et argument som ingen tilhengere av Møreaksen har nevnt. Det nye sykehuset på Hjelset.

Folk om bor i Innfjorden, Vågstranda, Tresfjord, og som skal innlegges eller besøke noen på sykehuset på Hjelset, skal disse reise den lange veien om Møreaksen og Otrøy for å komme til Sykehuset på Hjelset som ligger ca. to mil øst for Molde.

Jeg ser også at Rasmussen henviser til at 62 % av velgerne i Møre og Romsdal stemte på partier som vil ha Møreaksen. De stemte ikke på partier som et valg for eller imot Møreaksen. Jeg vil i den anledning minne om at Møreaksen-general Orten representerer Høyre på Stortinget, og Høyre gikk tilbake antall stemmer fra Møre og Romsdal, og mistet også en eller to representanter på Stortinget.

Noen kloke hoder på Molde, enten hos SVV, eller etter påtrykk fra Fylkestinget, ble Møreaksen forlenget til å gjelde helt frem til Breivika øst for Ålesund. Så vi dumme sunnmøringene skal nå betale for Møreaksen selv når vi skal en tur på Digerneset.

Mitt råd og ønske er: Stopp Møreaksen, og gå for Romsdalsaksen.

Da er det ikke mest mulig veg for pengene, men mest mulig fornuft i sambandet.