Atle Rusten hadde 14. juni eit opphissa slakt av mi påpeiking tidlegare av at drivhusteorien vert mishandla i konspirasjonskrinsar. Han har så tydeleg meir og betre kunnskap enn universitetsutdanna fagfolk og profesjonelle atmosfære- og værprofessorar verda over.

Det einaste han manglar, er ei god forklaring på kvifor vitskapen lyg så felt om verknaden av CO₂ (og metan) – den forklaringa konspirasjonsteoretikarar normalt nyttar (omfattande bestikking og trugsmål for å støtta vondsinna, skjult topp maktelite eller pengeelite), kan vera så lite truleg, at han utelèt den? Vel, kunnskapen og matematikken hans er så overtydande, at vi får berre tru konklusjonane hans – dersom vi kan. Men eg lar mitt tidlegare innlegg stå.