Sunnmørsposten har med jevne mellomrom leserinnlegg om Oss. Oss vanlige homofile som i over 50 år har arbeidet for å bli akseptert og å vise at vi er helt vanlige mennesker. Med en litt spesiell, egentlig humoristisk, tilnærming til at vi er alle mennesker og vi har ulike måter å uttrykke det på.

Det startet i New York i 1969, bredte seg raskt til San Francisco. I Norge kunne vi ikke vise oss fram den gang fordi det var forbudt. I psykiatribøkene var vi beskrevet som mentalt syke.

Da det ble lovlig å være homofil i 1972, begynte vi også å gå i tog. I slutten av juni. Innleggene i Sunnmørsposten fokuserer på noen få ting, at noen av oss opplever å være et annet kjønn enn det de ble tildelt etter fødselen. Da Stonewall-opprøret oppstod i 1969, var det nettopp transpersoner og dragartister som gikk i bresjen. Ære være dem.

Dagens Pride har sitt opphav fra Greenwich Village i New York og Castro-området i San Francisco. Drapet på Harvey Milk, bystyremedlem i San Francisco, drept i rådhuset der i 1978, satte sinnene i kok. « I am Young, Gay and Proud» ble slagordet den gang. Designeren Gilbert Baker konstruerte da flagget som skulle symbolisere mangfold og fellesskap. I løpet av 1980-tallet, da sykdommen AIDS ble utbredt, fikk flagget en ny betydning. Spesielt det med fellesskap. Homser gikk sammen, støttet og hjalp de som var syk og skulle dø. Mange var avvist av sin familie.

Jeg har ikke tall på alle venner som døde så altfor tidlig. Begravelser ble en nesten vanlig beskjeftigelse. Vi snakker da om menn rundt 40 år. Da dette «sjokket» mildnet gikk vi ut i gatene og ropte: Vi er homo og stolt av det. Eller som det er sagt; Hvis alle homofile var grønne, ville mange begynne å lure. Regnbueflagget ble i den tiden mer og mer utbredt, i hele verden.

I Oslo, mindre byer som Ålesund og til og med i Ørsta/Volda. For å organisere Pride, må noen ha et ansvar og søke politiet om å samle tusenvis av mennesker i gatene. Mer eller mindre tilfeldig i Norge er det organisasjonen FRI som har tatt den oppgaven. Som med alle organisasjoner er det ikke alt man er enig i.

Hovedbudskapet til Pride er mangfold, kjærlighet og fellesskap. At noen på Sunnmøre er uenig i dette, er for meg litt ubegripelig.