Det ene av Jon Hildre og det andre fra Kjell Furnes, begge fra øygruppen Giske.

Jon Hildre gyver løs på en av våre store filosofer i nyere tid, Karl Marx. Av jødisk opphav, men der foreldrene konverterte til den lutherske lære på 1800-tallet. Det kan være som i Norge at jøder ikke skulle ha tilgang til riket, som det stod i vår grunnlov fra 1814.

Marx vokste opp i et føydalt Tyskland, der makten og rikdommen lå til noen få, adelskapet. Der arbeiderne var fattige og undertrykt. Vi kan sammenligne dette litt med vår tid, der vi har flere fattige og de rike tar utflytting til Sveits for å slippe å dele med fellesskapet. Når Marx brukte begrepet kommunisme, mente han at vi er alle i samme båt og må dele med hverandre. Det var ikke diktaturene Sovjet eller Nord-Korea han tenkte på. Når Marx brukte begrepet at «Religion er opium for folket», kan det være et resultat av svovelpredikanter på 1800- tallet som lovet et liv i ild og helvete for folk. I tillegg til at han var av jødisk opphav. Det kan hende det gir noen refleksjoner over religionens betydning, på godt og vondt.

Kjell Furnes bruker begrepet arabere om folk som er fra Levanten. Altså Libanon, Syria, Palestina, Israel og nordlige Egypt. De anser seg selv ikke som arabere, selv om de snakker arabisk.

Det vi vet er at Levanten er et multikulturelt og flerreligiøst område. Min familie er for eksempel ortodoks og katolsk. Jeg skal ikke rote meg inn i det historiske forløpet mellom Palestina og Israel. Det jeg vet er at min svigerfar fra Golan tilfeldigvis var i Syrias hovedstad, Damaskus, i 1967. Da Israel okkuperte Golanhøydene. Han kunne ikke reise hjem og se sine foreldre og nære slektninger. På grunn av okkupasjonen og senere annektering. Israel har ikke mye å skryte av når det gjelder okkupasjon og undertrykkelse av palestinerne. For eksempel kan ikke en palestiner fra Vestbredden reise hjem via Israel til sin hjemby Ramallah, men må ta omveien via Jordan. Dessverre Furnes, men bruk av arabere er nedlatende og fordomsfullt.