Gjennom høsten vil det foregå en folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging i Møre og Romsdal. Målet er å opplyse om at det ikke er farlig å snakke om selvmordstanker, det kan derimot redde liv.

Sist år var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Folkeopplysningskampanjen i regi av Helsedirektoratet og RVTS Midt er viktig for å forhindre at flere dør ved selvmord. Hensikten med kampanjen er økt kunnskap og imøtegå usikkerhet om hvorvidt det å spørre, eller la noen sette ord på følelser som tomhet og fortvilelse, kan utløse eller trigge selvmord.

Som en selvmordsforebyggende krisetjeneste på telefon og internett erfarer Kirkens SOS daglig at inngangen til å forebygge og formidle videre hjelp, starter med direkte spørsmål som utforsker selvmordstanker. Med støtte fra kunnskap og forskning vet vi at det ikke er farlig å spørre om selvmordstanker, det kan derimot redde liv.

Høstens opplysningskampanje er særlig rettet på menn. Menn søker i mindre grad enn kvinner hjelp ved kriser, og over 70 prosent av dem som dør ved selvmord er menn. Ifølge professor Lars Mehlum ved NSSF strever eksisterende hjelpetilbud med å kommunisere effektivt med gutter og menn som trenger hjelp.

Ønsket er å finne et språk som gutter og menn kjenner seg igjen i, som beskriver problemer på en måte som gjør at de oppsøker hjelp. I NRK artikkelen «Ut av mørket» forteller Johannes (25) om å være selvmordsnær. Han støtter behovet for større åpenhet og flere menn som forbilder og rollemodeller: «Da jeg var yngre og ikke forstod hva som foregikk hadde jeg trengt å se og høre menn snakke åpent om vanskelige følelser».

Kirkens SOS ønsker å bidra til et offentlig ordskifte og kultur som også gir rom for å snakke om det som er skjørt og sårbart. Å sette ord på det som er vanskelig har en forebyggende effekt, også når samtalene finner sted utenfor et behandlingsrom. Som enkeltpersoner kan vi også gjøre en forskjell ved å være til stede for hverandre når noen trenger støtte. Vi kan våge å stille spørsmål når vi ser, hører eller fornemmer at noen strever. Dette vil igjen bidra til lokalsamfunn med gode levekår og mulighet for å få hjelp.

Kirkens SOS har i det siste gjort noen viktige observasjoner ved krisetjenesten: samtalene og henvendelsene har blitt lenger og de har fått en mer alvorlig karakter. Vi mottar så mange henvendelser at vi trenger flere som kan engasjere seg som frivillige, og gjerne flere menn.

Vi håper at høstens kampanje vil medvirke til økt kunnskap og oppmerksomhet om den komplekse og sammensatte samfunnsutfordringen det er å forebygge selvmord. Samtidig vil vi oppfordre alle som har folk rundt seg de bryr seg om: Ta den ekstra tiden det skal til for å sjekke inn med hvordan de har det! Eller fortell dem om Kirkens SOS.

Noen ganger kan en samtale eller et ekstra spørsmål være det som utgjør forskjellen mellom liv og død.