Det er bra at det nå blir vurdert miljøtiltak for fjordene våre. Også jeg, som styreleder i Stranda Hamnevesen (STHA), ønsker attraktive fjorder som vi kan være stolte av å vise våre gjester.

Miljøforurensningene i dag er summen av det som skjer både på sjø, land og i luften. Når det gjelder f.eks. Geiranger består en vesentlig del av miljøutfordringene den ukontrollerte, sterkt økende vegtrafikken. Så har vi i tillegg utfordringer forbundet med cruiseskip og annen båttrafikk. Når det gjelder cruiseskip så vet vi 2–3 år i forveien hvilke skip som kommer, og det er derfor mulig å planlegge. For å bidra positivt har STHA bestemt at vi i høysesongen setter tak på maks tre cruiseskip til Geiranger om gangen, og at antallet passasjerer i denne perioden ikke bør overstige 6000. De siste tre årene har vi lagt opp til nullvekst når det gjelder antall anløp av cruiseskip. (Noen flere passasjerer.)

Det er et mål å kunne motta cruiseanløp også utenfor høysesongen. Det vil gi nye muligheter. Vi vedtar også lavere fartsgrenser for cruiseskipene i fjorden. (Forskriften ligger nå til behandling hos Kystverket.) Så ønsker vi også besøk av «renere» og nyere skip, derfor legger vi opp til prising som skal premiere de mest miljøvennlige skipene. Vi har tro på slike «gulrøtter» som virkemiddel.

Miljømessig vil det dessuten bety svært lite. Er målet et bedre miljø totalt sett må det settes samme miljøkrav til alle norske fjorder. Da vil også cruiserederiene tilpasse seg og sørge for at skipene tilfredsstiller gjeldende miljøkrav. For Norge er et attraktivt reisemål. Jeg er glad for at fler og fler innser at dette må være vegen å gå. Kristin Krohn Devold – reiselivssjef i NHO – er en av dem som nå sterkt advarer mot egne miljøkrav for Geiranger og Nærøyfjorden. Mitt håp er nå at myndighetene er ambisiøse på miljøet og alle fjorder sine vegne, og at de tar skrittet full ut og ikke gjør verdensarvfjordene og miljøet en «bjørnetjeneste». Nye miljøkrav må derfor gjelde alle norske fjorder.

Olav BratlandStyreleder i Stranda Hamnevesen KF

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.