Ålesund kommune har meldt at de vil kutte i turnusplan for helsemedarbeidere, uten å snakke med de ansatte eller gjennomføre noen form for konsekvensutredning. Kanskje forskjells-skaperne i kommunestyret burde komme seg ut av kontoret og faktisk snakke med de ansatte og brukerne som må ta konsekvensen av kuttet.

Medleverturnus er en stilling hvor de ansatte er i jobb hele døgnet med noen timer til hvile. Det er stillinger som er mest vanlig innenfor rusomsorg og psykiatri. Medleverturnus er utrolig bra for dem som jobber der. Det gir lavere sykefravær og større fleksibilitet til å få lengre friperioder for de ansatte.

For brukerne med spesialtilpassede tilbud er det svært viktig med forutsigbarhet og opplever medleverturnusen som veldig viktig for stabilitet i hverdagen. Kommunen skal være til for innbyggerne, ikke motsatt. Da er det meningsløst å kutte i et tilbud der både brukere, ansatte og pårørende er svært fornøyde med ordningen.

Arbeiderpartiet har lenge under ledelsen i Ålesund kuttet i helsetilbud for de svakeste og eldste i kommunen. Fremskrittspartiet kjempet mot kutt i sykehjemsplassene i budsjettet i fjor. Nå er det mennesker innenfor spesialtilpassede tilbud og psykisk helse som skal være ofre i dagens regime.

Derfor vil Fremskrittspartiet redusere mye av kuttene innenfor helse i sitt alternative budsjett for 2023. Dette mener vi ikke bare sikrer at mennesker som er avhengige av hjelp fra det offentlige skal få best mulig omsorg, men også for å unngå at kutt i helsebudsjettet bidrar til flere sykemeldinger innenfor helsetjenestene.

Etter mange år har Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vist sin evneløshet til å styre både landet, fylket og kommunen vår. Nå er det på tide at vi får politikere som lytter til innbyggerne og som tar folks liv på alvor. Det skal Fremskrittspartiet gjøre.