Største investeringen og enkeltsak i Ålesund kommune etter bybrannen. Forsamlingen, som til vanlig er både talefør og detaljorientert, var påfallende taus.

Når spørsmålet om saksbehandling og bindende vedtak ble reist, gikk saken over til å bli en «synse og mene»-debatt. Noe mente og noen synes å mene at der fantes bindende vedtak.

Jeg tror ytterst få av de 77 representantene har vært eller vet hvor Kongshaugstranda i realiteten ligger. Det er i Sula og der har vi ikke noe politisk eller annet å gjøre. Vi skal bare finansiere og levere 80 % av skiten vår der.

Deler av den samme forsamling kan til tider reise på synfaring, bruke timer på å synse om bredden på en vinduskarm i 3. etasje sett fra gatenivå. Klart dette handler om vanlige politikeres innsikt og kompetanse å gjøre.

Greit nok det. Men derifra til å gi blanko-fullmakt til et konsulentselskap, uten å be om å utrede alternativer og kostnader, er og blir en unnvikelse fra en politikers plikter.

Også innen selvkostområder sier lovverket tydelig, at man plikter å finne de rimeligste og relevante løsningene på vegne av innbyggerne.

Det var derfor også på sin plass at noen partier tok initiativet og meddelte at saken vil bli sendt til statsforvalteren for lovlighetskontroll. Vi håper det blir en sette forvalter og ikke den samme forvalteren som har forkynt dagmulkter. I så fall blir der en ny bukk til sekken.

Den 24.03.23 hadde Sunnmørsposten en stor reportasje om Smart City og FN sine bærekrafts mål.

Det merkelige er at politikerne i Ålesund ikke ønsker å ta i bruk Fremtidslabben i forbindelse med blå og reinere fjorder. Går det virkelig an å drive slik en politikk?

Mens Ålesund med fremtidslaben, ignorerer alle forsøk på å se inn i fremtiden med ny teknologi, vil den nå satse på fortidens teknologi for å løse fremtidens utfordringer. Bygge et overføringsnett til 1 milliard, som vil bruke unødig energi de neste 100 årene, for å flytte utfordringen til Kvasneset. Videre sprenge en fjellhall med utsprengt volum på linje med Brosundtunellen. Ikke bare det. Men når dette er gjort gjenstår der fortsatt et behov for å løse problemene fra Kolvikbakken og vesterover. Aner vi 1 milliard til som kan gå skit?

Her skiter Ålesund politikerne bevisst i «Smart-City».