Kjell Furnes fra Valderøya hadde et innlegg i Sunnmørsposten 23. august. «Skal forkynninga bli straffbar»? Det handlet om et forslag til ny lov om forbud mot konverteringsterapi til homofile. Tidligere har det i avisen vært tilsvarende innlegg.

Innleggene forklarer sekulariseringen i Norge. Færre døper barna sine, færre konfirmerer seg i kirken. Kirkebryllup er dalende. Oppmøte til gudstjenester er nesten på nullnivå. Når innlegg som Furnes et al fremmes i avisen, treffer ikke det majoriteten av befolkningen. De bidrar til at folk vender seg bort fra kirken og ateismen blir stimulert.

Når det gjelder seksuell dysfori bruker Furnes statistisk materiale som er hentet ut av intet. Han sier en høy prosent av unge lider av seksuell dysfori, i USA 39 prosent. Men han sier ikke noe om i forhold til hva og hva er høy. Snakker han om befolkningen som helhet eller hvor tar han tallene fra? Det vi vet fra Kinseyrapporten er at mellom 3 og 10 prosent av befolkningen definerer seg som homofil. Dette har vi hørt om både fra Sodoma, den greske og romerske kultur. Før Jesus.

Lover og forordninger er mot naturen og Guds orden. Mener Furnes. Han skulle tatt seg en tur på naturhistorisk museum i Oslo der det for noen år siden ble dokumentert homofili blant minst 1500 dyrearter. Et museum som drives av Universitetet i Oslo. Homofili er naturens gang.

Når det gjelder Guds orden er det lite Furnes har å bidra med, bortsett fra en bok som ble skrevet for over 2000 år siden. Det er synd at Jesus ikke lærte seg å skrive. Han var helt sikkert godhetens mann, men ble tolket av andre ut fra tradisjoner og datidens kultur.

Jeg kan sitere fra avisen Blikk, fra en tale av erkebiskopen i Serbias ortodokse kirke: «Jeg forbanner de som organiserer Europride, og deltakerne. Jeg kan ikke gjøre så mye personlig, men om jeg hadde hatt et våpen, skulle jeg brukt det». I Oslo har vi nettopp vært gjennom et slikt hat. Der en venn ble skutt i hodet og hofte.

Europride er en feiring hvert år i en tildelt by, denne gang Beograd. Jeg er overbevist om at Jesus Kristus aldri ville sagt noe sånt, men hans arvtakere i kristendommens nestekjærlighet mener de kan det.

Tukt, steining og straff er sentralt både i det gamle og nye testamente. Det aller meste har vi gått bort fra. Lov om forbud mot konverteringsterapi handler nettopp om dette, om enn i mer moderne former. Furnes og andre harver løs på en minoritet, enkeltindivider i samfunnet. Furnes taler med to tunger. I det ene øyeblikket er hjelp og veiledning viktig, kanskje forbønn. Mens i neste øyeblikk henviser han til at forkynnelsen i den kristne kirke er seksualitet forbeholdt det heterofile ekteskapet. Da undres jeg på hvilken hjelp og veiledning han ville gitt i en samtale med en som strever med å komme ut som homofil eller transperson? Furnes, bare driv på, så sørger du for å avkristne Norge.