Det hele er bare hårreisende.

Jeg satt på mitt galleri og fikk besøk av en bekjent. Han hadde med seg et brev til ham som var på arbeidsavklaringspenger, AAP. Han var innkalt til gruppemøte til de som var i hans situasjon. Nemlig på AAP. I brevet ble han truet med å miste en del av trygden dersom han ikke møtte opp.

Gruppebehandling? Kontakten med NAV bør være en sak mellom deg og din saksbehandler. Å møtes som gruppe må være svært så uhyggelig. «Jaså, går du også på AAP?» Kanskje det er en nabo eller en person som du unngår samt en person du misliker. Du går ikke rundt og forteller til hvermannsen at du går på AAP. Du tar for gitt at NAV beskytter sin taushetsplikt.

Så får jeg besøk nummer to. En ny bekjent. Hun viser meg ett innkallingsbrev på gruppenivå. I ei gruppe blir hun innkalt til møte med mange andre om trygd til forvaltning. Det betyr at NAV trekker inn trygdemidler fordi klientene ikke er i stand til å få trygda til å strekke til. Kurset de legger opp til er økonomistyring. Også hun ble truet med trekk ifra ei lita trygd.

Tror neppe at en advokat hadde møtt opp

Både disse og personer på AAP har krav på individuell informasjon. Det er ingen grunn til å tvile på at dette er et alvorlig brudd på taushetsplikten. Tror neppe at en advokat hadde møtt opp. De det gjelder bør gå sammen om et søksmål med en felles god advokat. I skrivende stund får jeg vite at permitterte oljearbeidere og arbeidsledige får den samme gruppeinnkallingen.

Oppsummering: En mann høyere oppe i systemet hos NAV er enig med meg. Til slutt: Alle har krav på individuell behandling hos NAV.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!