Senere skilte Haram lag med Aukra og tidligere Midsund kommune, og det store prosjektet de tre kommunene hadde felles ble til to atskilte prosjekt. Så kom ideen om ny E39 på banen, og Møreaksen fikk behov for et kronargument slik at fastlandsforbindelsen og E39 kunne bli en spleis – bo- og arbeidsmarkedet.

Felles for Møreaksen og Romsdalsaksen er at begge vil erstatte fergedrift med fast forbindelse. Møreaksen mener at den reduserte reisetiden mellom Molde og Ålesund vil gi stort og viktig bidrag for bo- og arbeidsmarkedet. Romsdalsaksen har ikke samme fokus, og vektlegger kortere, raskere og flatere veg – samt miljøhensyn, sikkerhet og langt bedre kjøreforhold. En oversjøisk løsning med bieffekter som turisme og tilgang for myke trafikanter.

Bo – og arbeidsmarkedet

45 minutt reise fra hjem til arbeidssted blir ansett som grense for hvor langt flertallet er villig til å pendle – dvs. daglig halvannen time for tur-retur. I sentrale deler av Ålesund, er den store rundkjøringen like nord for Moa et samlepunkt, som i gjennomsnitt tar ca. 8 -10 minutt. I Molde er forholdene litt mindre, og trolig 2–3 minutt kortere tid fra hjem til punktet som Møreaksen gjerne bruker – Bolsøynes.

Eksemplene er Molde og Ålesund – i tråd med Møreaksen sin argumentasjon for bo- og arbeidsmarkedet. Med 15 minutt til/fra nevnte punkt og hjem/arbeidssted, har vi 30 minutt til reisen mellom Bolsøynes og rundkjøringen nord for Moa. Det går ikke. Samlet tid vil passere timen for flertallet av potensielle pendlere.

Daglig reiselengde blir omkring 150 km – eller drøye 30000 km pr. år. Bruker vi kr 4 pr km blir årlig kostnad kr 120.000 + bompenger. Et fåtall kan makte det, og Kristin Sørheim har rett – kronargumentet bo- og arbeidsmarked er ikke relevant.

Fastlandsforbindelsen til Otrøya og Gossen må gjerne realiseres, men ikke med den problematiske Tautratunnelen og den gigantiske Julsundbrua. Terje Tovan lanserte for få måneder siden to forslag – en oversjøisk og en undersjøisk løsning fra litt syd for Hollingen mot Kjerringsundet, og med fylling og/eller små bruer over Kjerringsundet til estimert kostnad: 5–6 mrd.

Kostnader og fokus

Mange har etterspurt, men har noen sett et ærlig og enkelt oppsett som sammenligner kostnader for Møreaksen og Romsdalsaksen på skikkelig vis? RA vil trolig bidra til besparelser for E39 mellom Ørskogfjellet og Lønset/Hjelset langt mer enn 5–6 mrd. ved sin fokus på E39.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!