Styret i Aalesunds Museum har siden august i fjor gjort gjentatte henvendelser til Viti for å få tilbake konkrete eiendeler fra museet ifra Borgundgavlen. Stiftinga Musea på Sunnmøre (som i dag bærer navnet Viti) fjernet disse og atskillig mer, da det hadde driftsansvaret for bymuseet 2007–2020.

Den aktuelle situasjonen (politianmeldelsen) ble utløst ved at Viti ikke besvarte vårt brev av 9. april i år. Vi ba om svar innen 13. mai, og ba vi om å få tilbake følgende eiendeler tilhørende Aalesunds Museum:

  1. En ekstern harddisk med digitalisering av over 100.000 fotoglassplater.

  2. 20.000 fotografier på papir og digitaliseringen av dette.

  3. Fotoarkivet fra Sunnmøre Arbeideravis.

  4. En ukjent mengde arkivalier (mange kasser, dokument samlet gjennom 120 år)

  5. Joachim H. Rønnebergs gave til bymuseet (hans krigsrelaterte gjenstander)

  6. 13 gjenstander i jugendstil som tidligere var utstilt i bymuseet.

  7. Gjenstander fra bymuseet som etter sigende står i Møbelmuseet i Sykkylven.

Vi skjønner rett og slett ikke hvorfor disse sakene ikke kan bringes tilbake til eieren. Aalesunds Museums oppgave er å bistå dem som ber om hjelp i lokalhistoriske saker. Hver uke får vi henvendelser om å levere bilder eller opplysninger. Som regel må vi avstå. Vi kunne ha bidratt dersom ikke kildematerialet vårt lå hos Viti. Slik kan vi ikke ha det. De fysiske gjenstandene vi ber om, vil vi sette i utstilling. Folk må få se kulturarven, i stedet for at den ligger i magasin. Rønneberg-utstillingen er planlagt og finansiert, men gjenstandene mangler.

Viti har bedt Aalesunds Museum om å lage en samlet plan for uthenting før de vil levere ut noe. Det kan vi ikke, fordi vi vet ikke hva som er bragt bort.

Direktør Rotevatn og styreformann Aasen skriver i Sunnmørsposten i en kommentar til vår politianmeldelse, at Viti og Aalesunds Museum i fjor vår var enige om at bymuseet skulle lage en uthentingsplan.

Det er feil. Vi har aldri vært enige om det, men Viti har krevd det, og gjentar det, vel vitende om at dette ikke er mulig. Videre sies at bymuseet skulle levere denne planen i juni 2021, og at det var bymuseet selv som satte datoen for levering av planen. Det er naturligvis også like uriktig. Og når direktøren nevner at antallet gjenstander som skal omfattes av planen er «mange hundre tusen», så viser dette i beste fall at heller ikke Viti har kontroll på hva som er hentet ut. Rotevatn ga selv i et møte 2. mars 2021 oss tall på 700 arkeologiske gjenstander og 13.000 andre gjenstander. I tillegg er der mange gjenstander som ikke er registrert. Da nevnte hun riktignok ikke fotosamlingen og dokumenter, som vi i dag vet også var fjernet.

Direktørens påstand om at bymuseet «har fått alle dokument tilsendt» er feil. Siden fellesmagasinet ble tatt i bruk i 2008 har regionsmuseet overført gjenstander til magasinet, men har ikke levert vårt eierstyre noen form for dokumentasjon. Våre styreprotokoller og arkiv har ingenting om dette. Det samme gjelder fjerningen av gullskatten. Om dette finnes ingen melding til styret i bymuseet eller til styret i venneforeningen (leietaker av boksen). Ei heller til disponenten av bankboksen de siste 20–30 år. Derfor har museet i 2021 og 2022 betalt leie til banken for en tom bankboks!

For den gode ordens skyld siterer jeg fra mitt brev av 30. mai 2021 til direktør Rotevatn: «Jeg viser til vår samtale på Aalesunds Museum 2. mars d.å. der Aalesunds Museum ble bedt om å fremlegge en plan for å hente ut gjenstander fra magasinet i Borgundgavlen ( ….) Mupsu [= Stiftinga Musea på Sunnmøre] har foreslått et møte om uthenting i juni d.å. Det er for tidlig. I tiden etter 2. mars har vi gjennomgått våre styrereferater og finner ingen informasjon eller meldinger om gjenstander som har vært flyttet fra Aalesunds Museum til magasinet i Borgundgavlen i de åra SSM/ Mupsu har hatt drifts ansvaret for Aalesunds Museum. Vi ber derfor om å få tilsendt disse opplysningene. Etter å ha fått anledning til å sette oss inn i stoffet vil vi deretter ta et møte.»

Etter dette har vi mottatt en oversikt over hva som er lagt inn på registersystemet Primus. Den hjelper oss lite med å lage «en samlet plan» for uthenting av gjenstander.

La meg til slutt kommentere bildet som Rotevatn og Aasen vedlegger som illustrasjon i sin kronikk. Det opplyses at bildet er fra 2005, og menes åpenbart å forsøke å illustrere hvilket rot det var på Aalesunds Museum da regionsmuseet overtok driftsansvaret. Vi kan være enig i at det er et lite flatterende motiv, og lite å være stolt av. Problemet er bare at bildet ble tatt 10. mars 2016. Da hadde regionsmuseet drevet Aalesunds Museum anslagsvis i 10 år!

Hvordan det så ut etter at regionsmuseet forlot våre lokaler er godt dokumentert og tidligere omtalt i Sunnmørsposten.