Fremskrittspartiet prioriterte i sitt alternative budsjett for Ålesund kommune i 2023 å støtte Atlanterhavsparken med en ekstra million for å sikre forsvarlig drift og at vitensenteret skulle opprettholdes.

Dette fant FrP rom til, samtidig som vi satt av ekstra midler til helse og skole. Dessverre kuttet Arbeiderpartiet og Senterpartiet dette i budsjettet sitt.

Formannskapet i Ålesund fikk nylig bakoversveis når daglig leder av Atlanterhavsparken orienterte om status. Etter tilskudds-kuttene fra Ålesund kommune, risikerer man at både forskningsrådet og fylkeskommunen gjør det samme. Konsekvensen av dette er at statusen til Atlanterhavsparken kan bli svekket, og at vitensenteret kan bli lagt ned.

Staten forutsetter at både Ålesund kommune og fylkeskommunen bidrar med midler til vitensenteret. Dersom Ålesund kommune ikke er med på et spleiselag der mange samarbeidspartnere er inne i bildet med store summer, kan vi risikere å miste arbeidsplasser, kompetanse og forskningsmiljø, samt en viktig lærings- og kulturinstitusjon som har satt Ålesund på kartet.

Flere tusen 5.-klassinger får hvert år muligheten til å lære om det vi som har levd av på kysten i tusenvis av år, nemlig havet. Med gratis skyss og inngang gir dette elvene i og rundt Ålesund en unik mulighet til å lære om sjømatproduksjon, livet i havet og mye mer. Derfor er det så innmari viktig at vi tar vare på en aktør som bidrar så mye i oppveksten til morgendagens helter.

Likevel har politikerne nesten klart å sause bort suksessen til Atlanterhavsparken, først med kutt i pengestøtte fra Ålesund kommune, men også gjennom at Møre og Romsdal fylkeskommune kutter busstilbudet til Atlanterhavsparken. I tillegg må vi legge til rette for at Atlanterhavsparken skal få lov til å utvide og utvikle seg, uten at gamle reguleringsplaner setter kjepper i hjula for dette.

Som Nord-Europas største saltvannsakvarium, og Ålesund som fiskerihovedstad i havnasjonen Norge, er det politikernes plikt til å sørge for at denne statusen blir bevart. Det vil Fremskrittspartiet jobbe for.