Aud Farstad nevner mitt navn i et innlegg den 29. august. Hun etterlyser svar på spørsmål fra tidligere innlegg. Hun spør om «Hva med reell argumentasjon» og en annen gang om proto-homofile og hva jeg mener om kjønnskonvertering under tvang. Begrepet proto-homofili er et begrep jeg aldri har hørt om og kan således ikke svare. Hun hermer i sitt innlegg etter en annen om Tavistock-klinikken i London, et innlegg som ble feilaktig fremstilt i avisen.

Min argumentasjon er reell! Jeg er et levende menneske og argumenterer ut fra mitt syn. Jeg har deltatt i Pride i mange år. Jeg har vært flåtevakt, båret flagg, vært frivillig under konserter og foredrag, sunget og gått i parader i store byer i Europa og USA. Farstad setter likhetstegn mellom Pride og organisasjonen FRI. I noen byer i Norge er det FRI som er teknisk arrangør, mens det i Ålesund er Ålesunds sentrumsforening som er ansvarlig for paraden. I Ørsta/Volda er det en selvstendig organisasjon, Bygdepride, som er arrangør. Noen må være ansvarlig når slike store arrangementer og tusenvis av mennesker skal samles,Farstad!

Pride er en markering av mangfoldet i samfunnet. Vi alle er forskjellig og skal ha mulighet til å være den vi er, ikke det andre forventer vi skal være. Pride har vi hatt lenge før FRI ble dannet. Vær så snill, Aud Farstad, ikke sett likhetstegn mellom Pride og FRI. Det er ikke mange som er mot Pride som Farstad påstår, det viser oppmøtene og tilskuertallene. Halve Oslo er på byen under paraden. I Ålesund og Ørsta/Volda likedan. I Oslo var det én mann som ikke likte Pride. Som i Orlando. I Ålesund er det minst to, ut fra ulike avisinnlegg. I Oslo ble paraderuten endret med start i Oslos internasjonale område, Grønland, fordi flere homofile ble trakassert og utsatt for vold i den bydelen.

Når det gjelder Farstads påstand om at endring av kjønn skjer under tvang, er det en påstand som ikke er holdbar. Barn og unge blir ikke fortalt at de er født i annen kropp enn den de er tildelt, som Farstad sier. De det gjelder oppsøker selv klinikkene og ber om hjelp og støtte. De får ikke skåret av sin penis under tvang. Lesbiske blir ikke tvunget til å ha sex, de flyr ikke rundt og har sex med hvem som helst. Seksuell tvang skjer oftere i det heteronormative samfunnet enn i det homofile.

I min omgangskrets, der mange kommer fra land i Midtøsten, er det mange transpersoner. De har flyktet fra land der de kunne bli steinet, pisket og drept. Så kommer de til friheten i Norge og erfarer negative og fordømmende holdninger fra blant annet Farstad. Det henger ikke på greip.