Å benekte at nynorsk ble innført pga. et krav i sammenslåingsprosessen, og ikke som en demokratisk prosess basert på et folkeflertall i den nye kommunen, er det vel ingen uenighet om.

Med Haram ute og en ny politisk situasjon, må vi kunne forvente at alle parter er interessert i at vi får et vedtak om språket i kommunen basert på et folkeflertall, også kalt demokrati.

I stedet for å gå inn for bokmål, som en jo kunne, tror jeg de fleste parti vil stemme for en språknøytral kommune. Dette er jo en utstrakt hånd til nynorsktilhengerne som de bør ta.

I forhold til å innføre bokmål, som et flertall i kommunen bruker, er jo også dette med på å fremme nynorsken. De kan bruke nynorsk i sin korrespondanse med kommunen og få svar på nynorsk. De i administrasjonen som ønsker å bruke nynorsk, vil få anledning til det.

La meg til slutt kommentere noen av de merkelige synspunktene som kommer fram: Dersom Ålesund blir språknøytral vil det bli svært mye bokmål. Ja, men det henger jo sammen med at et flertall vil synes det er naturlig å bruke det.

Er det negativt?

Så hevdes det at enkelte nynorskbrukere ikke vil forstå at de kan bruke nynorsk dersom kommunen er språknøytral. Jeg tror ikke nynorskbrukere er så trege. Uansett ligger det da en oppgave for mållaga og venter.

La oss sammen være positive til dialektbruk og verne norsk språk mot den omseggripende bruken av engelsk vi kan se rundt oss.

Det blir sikkert flere innlegg om språkvalget i kommunen framover, men jeg håper innleggene blir sakelige og redelige. Ikke med påstander om enkeltpersoner, som at det er velkjent at Monica Molvær ikke liker nynorsk.