Dette med adresse til regjeringen og det øvrige flertallet i Stortinget som Listhaug mente har vist en unnfallenhet og handlingslammelse av historiske dimensjoner.

Det å så tvil og lage splittelse blant vestlige politikere er som flere av oss kjenner til et nyttig verktøy som ofte blir brukt av det russiske maktapparatet. Og det faktum at Listhaug nærmest frikjenner Vladimir Putin og hans medløpere som hovedårsak til at strømprisene er høye også i Norge, er det samme som å se bort fra de faktiske forhold.

Og dette gjør Listhaug helt bevisst, og dette minner ikke så lite om hvordan norske politikere hovedsakelig på venstresiden opptrådte overfor lederne i det gamle Sovjetunionen på 1970- og 80-tallet.

Og det var vel her en yngre utgave av før nevnte Putin hadde sitt arbeid som KGB-offiser, og i høyeste grad var delaktig i den praktiske delen av de sovjetrussiske propagandaen som venstresiden her hjemme bet på som fisken biter på agnet.

Det var også omtrent på denne tiden da det ble skrevet hele biblioteker for at opinionen her hjemme ikke skulle se de ellers innlysende vesensforskjellene på det sovjetiske diktaturet og demokratiene her i Vesten.

Og her var som sagt en norsk venstreside på 70- og 80-tallet mer enn behjelpelig med å videreformidle sovjetisk propaganda som i sitt vesen var klar antivestlig og prorussisk.

Det var i det hele tatt ganske påfallende hvor lett spill lederne i daværende Sovjetunionen hadde med å manipulere store deler av den vestlige opinionen.

Like påfallende er det at FrPs leder Sylvi Listhaug sammen med partiet Rødt og enkelte politikere i SV går i den samme fellen som venstresiden på 1970- og 80-tallet gjorde i forhold til daværende Sovjetunionen.

Så når samme Listhaug i forbindelse med saken om strømstøtte ber ansvarlige politikere «slutte å skylde på krigen i Ukraina «, så ser hun som sagt bort fra faktiske forhold.

Det er selvfølgelig flere faktorer som forklarer dette med dagens høye strømpriser, men hovedforklaringen på det relativt høye prisnivået er likevel den at Putin helt bevisst struper gasseksporten til Europa i den hensikt å drive prisene i været, og å skape misnøye i den vestlige opinionen.

Erna Solberg ordlegger seg i sakens anledning på følgende måte: «Er det noe vi burde vite om sikkerhetspolitikk, er det at russerne driver med hybridkrigføring. At gassprisene økte allerede i fjor sommer fordi Putin skrudde igjen kranene til Europa, er elementær sikkerhetspolitikk».

Nettopp.

Dette vet Solberg og andre ansvarlige ledere i Norge. Dette vet selvfølgelig også Listhaug, men også her opererer hun i kjent stil, og praktiserer en kynisk, korttenkt, populistisk og farlig måte å kommunisere på, og som bare har en hensikt: Å forsøksvis få høyere oppslutning om FrP.

Bare et lite apropos til slutt følgende: Det faktum at Listhaugs partifelle Carl I. Hagen støtter Putins krigføring i Ukraina fører igjen til det gjentatte spørsmålet som ennå ikke FrP-lederen har villet svare på: Har Hagen skadet FrPs omdømme med sin nevnte støtte til Putin i tilfellet Ukraina? (Skade på omdømmet har tidligere vært begrunnelse for eksklusjon fra partiet).

Og helt til slutt dette: FrPs utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde har tidligere gått ut mot Vestens fordømmelse av Putin da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og senere har bedt om å fjerne sanksjonene mot Russland. Spørsmål igjen: Hvordan forklarer FrP-lederen alt dette?

Som om ikke alt dette er nok, og opp i det hele: Høyres leder Erna Solberg har tross alt ovennevnte igjen åpnet dørene for et framtidig regjeringssamarbeid med Fr.p.

Det er nesten ikke til å tro.