Vi i LHL er en pasientorganisasjon som kjemper for best mulig helsetjeneste for våre pasienter. Både i den daglige primærhelsetjenesten og når akutte hendelser inntreffer. Møre og Romsdal er ikke et stort fylke i areal, men i natur er vi store. Med fjorder, fjell og øyer har vi forhold som må ivaretas, særlig når det står om liv.

Tidligere i år ble det kjent at Helseforetaket vil fjerne de tre ambulansebåtene som er plassert på Steinshamn på Harøy, Austnes på Haramsøy og den som ligger på Aukra. Når det gjelder ambulansebåten på Steinshamn blir den også brukt av de andre utrykningsetatene som brann og politi, og det gjelder også veterinærtjenesten.

Vi er fullstendig klar over at det ikke er helseforetaket sitt ansvar og frakte de andre etatene ut til øyene, men er det en brann i et huset er det viktig at både helsepersonell og brannfolk har et samarbeid. Når det gjelder båten på Steinshamn kan den også dekke Bjørnsund, Finnøy, Harøy og Fjørtoft i tillegg til de andre øyene og Store Kalvøy. Responstiden blir også mye lengre om en flytter båten og det kan føre til større fare for at menneskeliv kan gå tapt.

Foretaket vil erstatte de tre båtene med en ny som skal plasseres på Aukrasanden, det vil bli dobbelt så lang tidsbruk ut til Ona, Sandøy og Orten. I tillegg skal denne båten dekke Sekken, som ligger rett utenfor Molde og det svekker beredskapen på de nordre øyene. Dette forslaget kommer som en følge av at Lepsøy, Haramsøy, Flemsøy, Fjørtoft, Harøy og Finnøy blir landfast fra den 27. august. Kjøretiden fra Finnøy og inn på fastlandet Skjelten er på minst 50 minutter. Derfra til Ålesund sykehus er det like langt og da blir det betydelig lengre reisetid ved bruk av bil, enn ved båt. Når vi også vet at havtåka ofte ligger graut tjukk ute på øyene, slik at det i verste fall ikke er mulig å hente pasienter med ambulansehelikopter heller, ja da er båtberedskapen viktig for folks helse.

For oss i LHL er akuttberedskap som effektivt kommer fram helt avgjørende, om ikke kan det for mange av våre pasientgrupper stå om liv. Vi ber helseforetaket sette liv og helse foran effektive økonomiske løsninger.