I et innlegg med overskriften «Human-etisk forvirring» anklager Aud Farstad oss for at vi «avfeiar, utan prov, at det finst to biologiske kjønn». Det avfeier vi slett ikke. Gråsonene her er så sjeldne og diskuterbare at det blir feil å gjøre et stort nummer ut av dem. Biologisk sett finnes det bare to kjønn.

Likevel er det et faktum at det finnes mennesker som har en kjønnsidentitet som skiller seg fra dette biologiske kjønnet. Transpersoner finnes. Det kan man enten anerkjenne og respektere, eller fornekte og bagatellisere på ulike måter. Uansett hva man velger her, er det et moralsk valg. Det handler om verdier. Det handler ikke om vitenskap.

I Human-Etisk Forbund vurderer vi denne kjensgjerningen ved å ta utgangspunkt i vårt humanistiske livssyn. Her er en av kjerneverdiene at alle mennesker skal være frie til å finne mening og mål i egne liv. Å sette seg til doms over folks opplevde kjønnsidentitet er i strid med dette idealet. Derfor forsvarer vi transpersoners rett til å bli respektert og anerkjent på grunnlag av hvem de er.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!