Det er derfor kjekt å se at vår ordfører Jim Arve Røssevoll (AP) løfter opp problemstillingen rundt samferdsel og trafikale utfordringer.

Borgundfjordtunnelen har vært under diskusjon og utredning i snart 20 år uten at man har opplevd fremdrift i prosjektet!

Det er kanskje på tide å få utredet flere muligheter for fjordkryssingen?

Det er viktig at vi ikke havner i samme situasjon som på kloakkanlegget på Kvasnes hvor vi som politikere bare har ett alternativ.

Sula er i dag navet i samferdsel mellom Nordre og Søre Sunnmøre. Det er derfor viktig å få på plass samarbeid med våre omkringliggende kommuner slik at vi kan få løst felles utfordringer. Kan det være en løsning å kombinere fjordkryssingen over Borgundfjorden med Hafast?

Å løfte opp løsninger som kan hjelpe Sula, Søre Sunnmøre og Ålesund med sine trafikale utfordringer er en vinn vinn situasjon.

Jobber vi sammen kan vi få tverrpolitisk gjennomslag i de forskjellige kommunene for smarte og fremtidsrettede løsninger.

For Sula er det viktig at vi får til en sirkulær trafikkflyt, redusert gjennomgangstrafikk og tryggere veier. Vi er helt enig med ordføreren i at det er på tide å investere i samferdsel rundt de store befolkningssentrene på Sunnmøre.

For å få på plass realiserbare løsninger er det helt essensielt å samarbeide med Statens vegvesen. Det er de som sitter på ekspertisen og som kan hjelpe oss politikere med å planlegge og gjennomføre gode veiløsninger.

Vi kan presentere ideer og løsninger mens Statens vegvesen kan kvalitetssikre og sette våre forslag inn i en større sammenheng. Bare gjennom samarbeid både politisk og faglig kan vi lykkes med gode og fremtidsrettede løsninger.

Vi i Sula Høgre ønsker derfor å møte nabokommuner og Statens vegvesen til dialog om fremtidige løsninger.

Styret i Sula Høgre