Svaret blir i alle fall at det går ikke, for Sulafjellet blir ikke lenger produsert. Om en kan få kjøpe et brukt Sulafjell? Heller ikke det fører fram. Enn om en kan få et annet fjell som ligner på Sulafjellet? Ikke det heller.

I de nærmeste månedene skal Sula kommune avgjøre om Flakk gruppen AS skal få bygge gondol på Sulafjellet. Det er verken veg, kraftlinje, sykehus eller noe annet svært nødvendig som naturen i så fall må vike for. For å si det som det er – det er tale om en måte å tjene penger på. Å tjene penger er noe alle vil, men det fins noen grenser for hva som er greit.

Hvis en går inn i rette slaget butikk og spør om å få kjøpe en restaurant, hva blir da svaret? Hva slags restaurant tenker du på? Når vil du ha den levert? Hvis en går inn for det, så er det fullt mulig å bygge en restaurant i Langevåg sentrum, der en i stedet for å se ut vinduene kan se bilder av utsikten fra Sulafjellet, med alle årstider i rask rekkefølge. Restauranten kan til og med innredes med kabiner der du får maten servert og så kan du trykke på knappen slik at du får bevegelser i gondolen akkurat som når det blåser friskt ute.

Går det an å flytte naturen fra Sulafjellet ned til sentrum? At en flytter naturen ned i sentrum og asfalten opp på Sulafjellet. Så kan en ta gondolen opp og nyte utsikten, mens fjellrypa får boltre seg i sentrum.

Konsekvensutredningen forteller om rødlista naturtyper i store deler av anlegget som er planlagt. Naturen er rødlista fordi det er en risiko for at slike naturtyper blir borte, bit for bit. Borte fordi moderne mennesker på ulike vis tar større plass og tukler både med natur og klima. Det blir gjort mye for å unngå å bygge veger og andre viktige ting på slike steder. Sulafjellet er ikke stedet der noen skal slippes løs bare for å tjene penger.

Er det så mye areal av Sulafjelltypen at en kan dele ut litt hit og dit? Vi er ikke ferdige med å bla gjennom dokumentene, men til nå har vi ikke funnet noe om det som kalles sumvirkning: Tar vi denne biten, hvor mye er det igjen? I Sula er det trolig ingenting. I nabokommunene er det heller ikke mye.

Skal Flakk Gruppen få bygge ned Sulafjellet? Eller skal Sulafjellet få lov å være Sulafjellet også i framtida? Naturvernforbundet er ikke i tvil. Flakk Gruppen AS bør glemme gondolen på Sulafjellet. Bygg heller en restaurant i Langevåg sentrum. Så kan Sulafjellet fortsette å være fjell, hjem for vill natur og sted for utøving av enkelt friluftsliv.