Diskusjonen har blusset opp igjen etter pandemien; er cruisenæringen lønnsom? Svaret er definitivt JA.

Det finnes flere undersøkelser om dette, over flere år, som viser at det legges igjen penger. Undersøkelsene dokumenterer et forbruk på land i området 500,- til 1.000,- pr. passasjer pr. besøk. For Ålesund sin del, så vil turistene i 2022 bruke et sted mellom 3 og 600.000.000,- på land. Disse undersøkelsene nevner imidlertid ikke noe om de andre inntektene; de inntektene som kommer samfunnet til gode gjennom ulike offentlige avgifter og gebyrer til Norge før de i det hele tatt har gått i land på norske havner. En rapport fra 2014 (Innovasjon Norge) viser at dette dreier seg om rundt 400,- pr. passasjer. Ålesunds kommunale havnevirksomhet har alene inntekter fra cruiserederiene på mellom 40 og 50.000.000,- bare i 2022 (prognose).

Bør vi likevel heller satse på hotellturister? Svaret er definitivt at vi bør satse på begge.

Det finnes undersøkelser som sier noe om dette også. Innovasjon Norge har f.eks. funnet at «cruiseturister bruker 30 % mer enn landbaserte turister, på opplevelser, shopping og annet øvrig forbruk».

En undersøkelse utført av SSB viser at hotellgjesten legger igjen mer penger, men at mesteparten av pengene går til hotelleieren. Cruisegjestene legger igjen mest penger til øvrig næringsliv. Menons undersøkelse nr. 85/2018 bekrefter også at cruisegjester i større grad legger igjen penger på aktiviteter og tilbud enn hotellgjester. Den samlede omsetningen for alle hotellene i Ålesund er ca. 500.000.000,- årlig, ifølge SSB. Begge næringene er med andre ord betydelige.

Heldigvis, for Ålesund, så behøver det ikke være et enten-/eller. Bysentrum, med butikker, kafeer og annet, og regionen rundt, med opplevelsestilbydere har god kapasitet til begge næringene, og mere til. I Ålesund finnes det ca. 2000 hotellrom. Disse er stort sett fullbooket hele sommeren. På en dag uten cruise, så kan sentrum fremstå nokså folketom, selv om hotellene er fulle. En vanlig cruisedag i Ålesund bringer mellom 3000 og 8000 cruiseturister til byen og regionen. Uten cruisegjestene blir det stille i byen.

Tallene er historie. Det ligger åpenbart gode muligheter i at så mange velger å besøke byen vår. Noen vet å benytte dette, men potensialet er større. Vi er enige med reiselivssjefen; «Alle er velkommen til Ålesund!»