For eksempel; man kunne ikke risikere å bli anmeldt til politiet for hatytringer om man hevdet at menn ikke kunne føde barn på den tiden.

For kort tid siden satt kvinnesaksaktivisten Christine Ellingsen i politiavhør i fire stive timer i Oslo fordi hun hadde vært så tulen at hun i et forum hadde uttalt at biologiske menn ikke kan bli biologiske kvinner å fylle ut papirer – og at det ikke er biologisk mulig for menn å føde barn. Hun ble anmeldt av Christine Marie Jentoft, rådgiver i FRI, Foreningen for kjønns- og seksuellmangfold.

Dette stiller seg inn i rekken av lignende episoder i andre land, for eksempel i Storbritannia der juss-student Lisa Keogh mistet studie- og eksamensretten ved Abertay University for å ha uttalt at kun personer med livmor kan føde barn.

Først etter hun hyret advokat og tid med etterforskning fikk hun igjen studieplassen.

Både i Aberdeen, i Scotland og i USA har det vært saker der studenter er blitt ekskludert fra studiene for å ha uttrykt at de mener det bare finnes to kjønn i strid med rosa kompetanse, blant annet Lake Ingles fra Pennsylvania, som ble pålagt å offentlig avkrefte sitt syn foran sine medstudenter for å kunne bli gjenopptatt som student.

Det merkelige er at det er fullt lovlig å hevde at det finnes et, tre, femti eller hundre kjønn, men to er faktisk blitt forbudt i en del kretser. Hvorfor denne frykten for akkurat tallet to?

Man kan sikkert anklage både min generasjon og en del fra den yngre generasjon for uvitenhet, siden mange av oss tror at kun kvinner med livmor kan føde barn.

Men i stedet for å gå til rettslige steg mot vår uvitenhet – hvorfor kan man ikke heller bevise for oss at det faktisk er mulig at biologiske menn kan føde?

Og om vi fremdeles skulle være så dumme at vi ikke forstår det – skal vi da risikere å havne i fengsel?

Så vidt meg bekjent har man aldri straffet folk verken med bøter eller fengsel for uvitenhet før. Man risikerer ikke fengsel for å si at jorda er flat, eller at en pluss en er tre.

Men om vi er uenige i Pride-bevegelsens definisjoner av kjønn – da risikerer vi altså fengsel! Hvor er det blitt av toleransen for et mangfold av meninger?

Når denne nye virkeligheten er opplest og vedtatt og satt i kraft juridisk og justismessig, må det være betimelig å spørre om ikke muligheten for individer uten livmor å føde barn bør settes ut i praksis, slik at mannen i realiteten også får sin plass i barselsenga.

Gi oss uvitende bevisene. Vi har ikke lyst å bli innkalt til politiavhør eller bli redd for å ytre oss bare fordi vi er dumme eller gammeldagse. Nå kan Pride-bevegelsen vise at de virkelig er for mangfold – også for dem som er uenige med dem i enkeltsaker.