Vi er inne i en lærerstreik. Utdanningsforbundet tok ut 45 medlemmer i Bergen i streik fra 20. juni, og nå ved skolestart ble streiken ytterligere trappet opp. Vi har et stort problem med å rekruttere lærere i norsk skole, og lønn er en viktig faktor. Nesten en av fem som underviser i norske klasserom i dag, gjør det uten godkjent utdanning. En såpass stor andel har altså ikke kompetanse til jobben de utfører. Hvorfor er ikke flere av dere foreldre opptatt av lærermangelen? Hvorfor er ikke flere av dere foreldre opptatt av om barnet deres har en lærer med kompetanse til å utføre jobben sin?

Hvorfor «syter» vi i Utdanningsforbundet over andelen lærere uten godkjent utdanning? Det virker som deler av samfunnet, politikerne og i alle fall KS tenker at dette ikke er et problem. Hva er det så med en utdanna lærer som gjør at vedkommende er bedre rusta til å undervise enn en uten godkjent utdanning?

Jeg vil utfordre dere foreldre med følgende spørsmål:

  • Aksepterer du at læreren til dattera di som blir mobba skal håndtere mobbesaka uten å ha kompetanse til det?

  • Aksepterer du at læreren til sønnen din som sliter med dysleksi skal gå glipp av ei best mulig utvikling av leseferdighetene sine?

  • Aksepterer du at læreren til ungdomsskoleeleven din ikke har kompetanse på vurdering og til å sette karakterer?

  • Aksepterer du at den langsiktige utviklinga av matematikkunnskapene til barnet ditt skal overlates til en lærer som ikke kan hvordan man skal utvikle matematikkunnskapene på en best mulig og langsiktig måte?

  • Aksepterer du at håndteringa av et dårlig sosialt miljø i klassen til barnet ditt skal overlates til en person uten kompetanse til det?

Læreren har ansvar for at hver enkelt elev utvikler seg best mulig. I en skoleklasse er det vanligvis store sprik. Læreren må tenke på hvordan alle elever utvikler seg best mulig. Dette ansvaret burde vi virkelig prøvd å unngå å overlate til personer uten kompetanse til det!

At lønn er viktig for rekruttering, er det ingen tvil om. KS og politikerne er nødt til å prioritere lønnsøkning for lærerne for at konsekvensene ikke skal bli enda større for den oppvoksende slekt. Økonomi her og nå er kanskje viktigere for KS enn at kommende generasjoner skal få ei best mulig opplæring og bli godt rusta for livet? Det ser ut som også de fleste stortingspolitikere, politikere på fylkesnivå og i kommunene sitter veldig stille i «båten». Det henvises gjerne til at lønnsoppgjøret er opp til partene. Lærermangelen ser ut til å være et samfunnsproblem mange politikere ikke vil ta i. Her må politikerne våkne for i sin tur å påvirke KS. For at de skal reagere, må dere foreldre si fra. Vi og mange med oss er svært urolige for konsekvensene for den oppvoksende slekt dersom ikke noe gjøres. Begynn med et godt lønnsoppgjør!