Igjen utmerker Ålesund kommune seg negativt med avslag på handikapbevis. Igjen utøves det en tolkning av regelverket som er helt uforståelig for både søkere og Norges Handikapforbund.

Forskriften sier at for å kvalifisere til kortet må en ha «særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde».

Det er med stor uro en ser alle eksemplene på avslag på HC bevis for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ålesund kommune.

Handikapbevis er et nødvendig hjelpemiddel for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne ha de samme mulighetene som andre til å leve fullverdige liv. Uten dette beviset i ruten på bilen er det mange mennesker som ikke kan gjøre helt grunnleggende hverdagsoppgaver som å arbeide, handle, studere eller dra på fritidsaktiviteter.

Vi har hatt eksempel hvor begrunnelsen for avslag var at MS-rammet søker har blitt observert gående og derav fått beskjed å benytte de gode dagene til å få gjort unna nødvendige. Og at kommunene prioriterer rullestolbrukere foran andre.

Vi har nå et eksempel hvor en person som er amputert ikke får innvilget søknad fordi han ikke oppfyller alle kriteriene.

Norges Handikapforbund har tidligere forsøkt å ta kontakt med Ålesund kommune med spørsmål om hvordan kommunen tolker regelverket, uten hell.

Nå er det på tide en går gjennom tolkningen av regelverket og bruker mer skjønn.