Takk for svar og avklaring fra leder av «Vern om Sula». Når det gjelder navnet på organisasjonen oppfatter jeg bruken av Sula i navnet som navnet på en miljø- og naturvernorganisasjon der nedslagsfeltet er hele kommunen, og dermed burde det være naturlig at dere mener noe om andre saker i kommunen som vil berøre miljøet og naturen i stort omfang. Det er derfor jeg spør, men det gjør dere altså ikke.

Vi har fått avklart at gruppa kun har en sak på agendaen, de er imot gondol på Sulafjellet. Da har vi svar på et av mine spørsmål. Selv mener de navnet er passende, jeg mener det er sterkt misvisende etter svaret i SmP. Spørsmåla om Borgundfjordtunellen, Hafastforbindelsen og hyttebygging har de altså ikke kapasitet og mandat til mene noe om.

Ingen av de tre store prosjektene er gjennomført enda og er på ulike stadier i planleggingsprosessen. Hyttebyggingen i området er stor og ser ut til å skulle øke ytterligere. De tre store planlagte prosjektene vil medføre betydelige naturinngrep og ha miljømessige konsekvenser. Derfor er det underlig at en gruppe med dette navnet ikke mener noe om alle tre. Halve innlegget til leder for Vern om Sula fører jo i marken en lang rekke argumenter mot naturinngrep generelt og på Sula spesielt, disse kunne like gjerne brukes mot de andre sakene.

Spørsmålet om hyttebygging på Sula mener jeg dere burde svare på. Dette er et område som ligger like ved traseen for gondol, vest for Molværsvatnet. Der er ca. 30 hytter nå og med en utbygging av 20–30 hytter til, slik SmP. illustrasjon viser, vil dette området kunne ende opp som en hytteby med 50–60 hytter. Dette må Vern om Sula mene noe om. En såpass omfattende hyttebygging er et stort naturinngrep, og en kan ikke mene at her er det vill og uberørt natur. Jeg registrerer at et såpass enkelt spørsmål å svare på ikke blir besvart, men det er kanskje fordi det er ubehagelig å mene noe om det. Dermed blir kampen mot gondol litt mindre troverdig.

Det blir interessant å følge med om Vern om Sula kommer på banen når de andre store naturinngripende prosjektene i Sula kanskje nærmer seg realisering.

Med fokus kun på en sak, burde kanskje Vern om Sula vurdere å bytte navn, f. eks til «Nei til gondol på Sulafjellet», et mer presist navn som ikke vil bli tatt til inntekt for mer enn det sier, eller bli misforstått.

Med dette svaret fra Vern om Sula, ser jeg det ikke hensiktsmessig å fortsette denne diskusjonen. Jeg har flere spørsmål om de tre andre sakene jeg nevner utenom gondolsaken, men lar det være når det ensidige fokuset til Vern om Sula nå er avklart.