Geir Inge Lien sier til Sunnmørsposten at han mener en grensejustering er noe som eventuelt først kan komme på dagsorden når Haram kommune har gjenoppstått.

Lien vet særdeles godt at flertallet av innbyggerne i to folkeavstemninger har, med stort flertall, sagt at de ikke vil være en del av Ålesund. De har aldri blitt forelagt et alternativ om å dele «gamle Haram» i to. I dag er det ingen, verken blant politikerne i Ålesund eller på Stortinget eller blant byråkratene i departementet som vet noe som helst om hva innbyggerne i Haram ville ha stemt dersom de visste at et halvert Haram var et alternativ.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og stortingsrepresentant Geir Inge Lien (SP) har alle bekreftet at kommunen står fritt til å søke om grensejustering. Frem til en eventuell utskillelse av Haram i 2024 er det flertallet i Ålesund kommunestyret som bestemmer. De har allerede vist at de har flertall for en grensejustering som ingen aner om at det er flertall for blant folket i «gamle Haram». Derfor blir dette et narrespill, som leder til lite annet enn politikerforakt og et folk som ser stadig mindre grunn til å bruke stemmeretten sin. Det som skjedde var at man spurte innbyggerne i gamle Haram om de vil ha en appelsin eller en banan, samtidig som man har visst at man kan ende opp med å gi de et surt eple.

Mange bærer ansvaret for at vi har kommet dit vi har kommet i dag. Først Solberg-regjeringen som tvangsgifta kommuner, og så Støre-regjeringen med Sp i spissen som har satt i gang en hasteprosess som har pressa fram dette utfallet i Ålesund som ingen aner konsekvensene av. Spesielt ikke et halvert Haram, for det alternativet har aldri blitt utredet og folket har ikke fått vite hva konsekvensene er. Det handler om så mye mer enn hvor mange skoler og tilgangen til sykehjemsplasser.

Det nystiftede Raudt Haram har uttalt at departementet må avvise søknaden slik den ligger nå, og så må det holdes en ny folkeavstemning når de reelle alternativene og de faktiske konsekvensene er på bordet. Regninga må regjeringa og staten ta, for det er de som har pressa igjennom både tvangsgiftet og en skilsmisse der ene parten forsøker å stikke av med medgiften og halve boet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!