Tre tips til advokatfullmektig Bjørdal og andre enøyde journalister som kan mistenkes for å sove for godt på jobb:

  1. Påminninger er viktige, – så lenge de er riktige, relevante og til hjelp.

  2. Det er viktig at advokatfullmektiger ser hele bildet.

  3. Holen Bjørdals formaninger må gjelde alle.

Undertegnede har i de fleste år siden jeg overtok familiens hus i Steinvågvegen i 1990 vært ute grytidlig om morgenen for å rydde fortauet for snø slik at barn på skolevei og andre morgenfugler kan komme trygt fram. De siste årene har helsa satt en delvis stopper for slik nødvendig aktivitet, men med hjelp av gode leieboere, venner og hjelpsomme hender med snøskuffer og strøsand har som oftest jobben vært gjort.

Trygg ferdsel langs fortauet har vært sikret – i 10 minutter – inntil Ålesund kommune eller andre offentlige etater har fylt fortauet og til dels opp etter husveggen med snø brøytet inn fra gata. I slike stunder har jeg av og til galgenhumoristisk sagt: «Snøen som Vårherre legger ned på fortauet, skal jeg fjerne, men når Ålesund kommune eller Statens vegvesen eller hvem det nå er, fyller fortauet med snø, får de jammen komme og fjerne den selv …»

Men det er vel kanskje ikke lurt av en ung advokatfullmektig å legge seg ut med Ålesund kommune? Troverdigheten i hans råd ville i alle fall vært betydelig større om han brukte begge øynene, og ikke bare det øyet som oppdaget «huseierne».

Ja, for Holen Bjørdals helt sikkert velmente og viktige påminninger om snøens wonderland må vel også gjelde alle offentlige gårder, som skoler, rådhus, kirker, havnebygninger, politiet, fengselet eller hvem det nå skal være av offentlige instanser. Det er vel like ille å brekke bein på isen på et offentlig fortau som på et fortau foran et privathus…

Nå er det sjeldent mye snø på våre kanter til å være vårmåneden mars, og før denne ytringen kommer på trykk, kan nok både snø og is være forsvunnet.

Men istapper langs tak-kantene er kanskje et større problem enn snøen på fortauene. Å skaffe hjelp til å fjerne disse potensielle skadegjørerne er ikke alltid like lett. De få firmaene som tar på seg slikt arbeid, har sikkert mer enn nok å gjøre. Når taksnøen smelter på dagtid, fryser smeltevannet til istapper på kveldstid. Holen Bjørdal nevner dette så vidt i sine påminninger, Jeg oppfordrer han – siden han er så opptatt med glatte fortau – å ta en oppfølger når det gjelder istapper og takras, med tips om hvordan dette problemet kan løses, og hvilke muligheter det finnes for å få hjelp.