17. mai er barna sin dag, med barnetog og is. I Norge er vi stolte av tradisjonen etter Henrik Wergeland med barnetog som sentralt i nasjonaldagsfeiringa vår.

Nasjonaldagen er ein stor festdag for alle som vil delta, og alle er vel einige i at barna skal stå i sentrum for feiringa. Likevel vert mange heimar og folkefestar prega av fulle folk. Dette skaper uhyggje og lite trivsel for barna og dei unge.

IOGT Norge oppmodar derfor vaksne til å prioritere barna og velje ei alkoholfri feiring på 17. mai. Vi har standar fleire stadar no framover. Vi vonar at mange vil gå inn for ei nasjonaldagsfeiring utan alkohol. Det vil skape trygge og gode miljø for alle.